Blogi prawników

25 maj 2017Agnieszka Trzaska

Zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych w przypadku skazania za przestępstwo gospodarcze

Przepis art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych określa przesłanki wyłączające możliwość pełnienia określonych funkcji w organach spółek kapitałowych. Przepis ten stanowi, że „nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która…
23 maj 2017Sebastian Kryczka

Wadliwe wykonanie pracy

Samo przychodzenie do pracy na wyznaczoną godzinę w obecnych czasach nie stanowi wystarczającego powodu do wypłaty wynagrodzenia w umówionej wysokości – szczególnie u pracodawców prywatnych. Wykonywanie umówionych zadań co do zasady również nie jest wystarczającą przesłanką…
18 maj 2017Maciej Broniecki

Dochodzenie roszczeń w pozwie zbiorowym po nowemu

I stało się! Prawodawca po kilku latach obowiązywania ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 44) dokonał jej nowelizacji, która wchodzi w życie już z dniem 1 czerwca 2017 r. Omówienie wszystkich zmian na łamach tego…
16 maj 2017Agnieszka Trzaska

Brak terminów zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych

Bez wątpienia stwierdzić należy, iż przepisy KSH nie zawierają samodzielnych regulacji dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych, za wyjątkiem uchwał zgromadzenia wspólników (art. 249-252 KSH) oraz uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 422-425 KSH).…
10 maj 2017Sebastian Kryczka

Pracownica w ciąży przy komputerze – nowe przepisy od 1 maja 2017 r.

Komputer wyposażony w monitor ekranowy jest podstawowym narzędziem pracy całkiem sporej grupy pracowników. Mogą z niego korzystać również ciężarne pracownice – jednak w tym przypadku pracodawcę obowiązują ograniczenia w zakresie organizowania procesu pracy.…
lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika