Blogi prawników

21 wrz 2017Sebastian Kryczka

Prawa i obowiązki uczestników kontroli PIP

Postępowanie kontrolne realizowane przez inspektorów pracy przebiega według ściśle określonej procedury przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Znajomość zagadnień związanych z tym co może inspektor a co…
19 wrz 2017Agnieszka Trzaska

Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców

Nierzadko w toku prowadzonego postępowania w celu odzyskania swoich należności dochodzi do sytuacji, w której następuje śmierć  dłużnika. W takim przypadku prowadzenie postępowania egzekucyjnego jest niemożliwe, ale zgodnie z ogólną zasadą prawa obowiązki zmarłego przechodzą na…
14 wrz 2017Maciej Broniecki

Pas służebności przesyłu a wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tego prawa

W jednym z wcześniejszych blogów poruszałem kwestię pasa służebności przesyłu. W sprawach o ustanowienie tego ograniczonego prawa rzeczowego sądy przyznając wynagrodzenie zwyczajowo wiążą ten pas z ekwiwalentem za obciążenie nieruchomości służebnością.Krótko mówiąc, jeśli…
12 wrz 2017Agnieszka Trzaska

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Zgodnie z treścią art. 720 Kodeksu cywilnego „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego…
08 wrz 2017Maciej Broniecki

Odszkodowanie za przeprowadzenie urządzeń przesyłowych na podstawie decyzji administracyjnej

Dziś wracam do już nieco starszego tematu odnoszącego się do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 czerwca 2014 r. (sygn. III CZP 107/13). Zgodnie z tym orzeczeniem „Jeżeli przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 KC wykonuje uprawnienia…
lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika