Oferta

Prawo sportowe - Ekwiwalent za wyszkolenie i mechanizmy solidarnościowe

Istotą ekwiwalentu za wyszkolenie jest zapłata określonej kwoty pieniężnej poprzednim klubom zawodnika, która ma zrekompensować nakłady finansowe poniesione w procesie jego szkolenia. Zasadność istnienia tej instytucji potwierdził między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w orzeczeniu w sprawie Bernard. orzekł, że obowiązek uiszczania określonych świadczeń pieniężnych za wyszkolenie zawodników na rzecz byłych klubów nie stoi na przeszkodzie gwarancji przepływu pracowników, jeżeli opłata ta rzeczywiście zapewnia ochronę finansowania szkolenia młodych sportowców.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu a także czynnym udziale w krajowych i zagranicznych postępowaniach z zakresu ekwiwalentu za wyszkolenie. Na szczególną uwagę zasługują instytucje przewidziane w polskich i międzynarodowych regulacjach piłkarskich. Nasza znajomość przepisów PZPN, okólników oraz Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników jest gwarancją skutecznego egzekwowania świadczeń pieniężnych na rzecz uprawnionych podmiotów.

Mając na uwadze powyższe, w ramach świadczonych usług z zakresu opłat szkoleniowych oferujemy między innymi:

  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie ustalenia zasadności roszczeń a także wysokości należnych świadczeń;
  • pełną obsługę prawną organów federacji sportowych rozstrzygających spory z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie;
  • reprezentowanie klubów oraz zawodników przed organami polskich i zagranicznych federacji sportowych;
  • reprezentowanie klubów oraz zawodników przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownym, w tym przed Trybunałem Arbitrażowym ds. przy PKOl oraz Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS);
  • redagowanie pism, zapytań, wezwań do zapłaty, odpowiedzi na wezwanie do zapłaty oraz wszelkiej innej korespondencji z zakresu opłat szkoleniowych;
  • udziału w spotkaniach i negocjacjach dotyczących ustalania wysokości opłat szkoleniowych;
  • przygotowywanie treści oświadczeń o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie;
  • usługi monitoringu zawodników, tj. podejmowanie wszelkich czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego statusu zawodników.

Więcej szczegółów na stronie TRAININGCOMPENSATION.COM.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika