Oferta

Odszkodowania

 

Odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe

Wprowadzenie dnia 3 sierpnia 2008 r. do polskiego kodeksu cywilnego instytucji służebności przesyłu, dało właścicielom nieruchomości możliwość uporządkowania stanu prawnego, a jednocześnie rekompensatę poprzez ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach dotyczących posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomości, dochodząc roszczeń o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Dodatkowo pomagamy wszystkim tym, którzy dotychczas musieli znosić na swoich gruntach posadowione urządzenia przesyłowe, poprzez dochodzenie roszczeń od przedsiębiorstw przesyłowych za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości.

W ramach prowadzonej pomocy prawnej m.in.:

 • przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości i posadowionych na niej urządzeń przesyłowych
 • uczestniczymy i wspieramy właścicieli nieruchomości w rozmowach i negocjacjach z przedsiębiorstwem przesyłowym
 • pomagamy w określeniu wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
 • reprezentujemy właścicieli w postępowaniu przedsądowym i sądowym, w sprawach o uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości i znajdujących się na niej urządzeń przesyłowych, poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
 • pomagamy w określeniu wysokości odszkodowania, o jakie może ubiegać się właściciel z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 • reprezentujemy właścicieli w postępowaniu przedsądowym i sądowym w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jak również o wykup nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłoweusunięcie z nieruchomości urządzeń przesyłowych
 • dochodzimy zaspokojenia roszczeń finansowych od przedsiębiorstwa przesyłowego na drodze postępowania egzekucyjnego

Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw sądowych przeciwko największym w Polsce przedsiębiorcom przesyłowym, współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi pomagającymi realnie oszacować wartość służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, na bieżąco analizujemy orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie.

Wynagrodzenie kancelarii za dochodzenie roszczeń od przedsiębiorstw przesyłowych oparte jest na success fee – przy zachowaniu konstrukcji: niska wpłata początkowa, dodatkowe wynagrodzenie procentowe uzależnione od sukcesu.

Jeżeli na Twojej nieruchomości stoi słup lub przechodzą linie elektroenergetyczne, otrzymałeś ofertę od właściciela urządzeń przesyłowych na ustanowienie służebności przesyłu, ale nie potrafisz jej ocenić, przedsiębiorstwo przesyłowe uchyla się od zapłaty wynagrodzenia powołując się na zasiedzenie, chcesz dochodzić roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, zwróć się o pomoc do specjalistów. Odpowiemy na każde pytanie.

Odszkodowania komunikacyjne

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi, w miejscu pracy, w rolnictwie.

W imieniu naszych klientów dochodzimy:

 • zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała spowodowane wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, w rolnictwie,
 • zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej,
 • odszkodowania, obejmującego zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarzy,
 • renty po śmierci osoby bliskiej,
 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej
 • odszkodowania z tytułu obniżenia wartości pojazdu, zaniżonych kosztów naprawy, korzystania z pojazdu zastępczego.

Ofiarom wypadków i ich rodzinom oferujemy wsparcie prawne obejmujące:

 • ocenę rozmiaru szkody, dokonaną we współpracy ze specjalistami
 • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie wypłaty
 • pomoc przy skompletowaniu dokumentacji medycznej
 • zgłoszenie szkody w imieniu klienta
 • kontrolę prawidłowości i terminowości działania podmiotu odpowiedzialnego
 • negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na etapie przedsądowym, mające na celu uzyskanie odszkodowania w krótkim czasie i zakończenie procesu likwidacyjnego w sposób polubowny
 • prowadzenie sprawy na etapie sądowym w przypadku, gdy oferowana wysokość odszkodowania nie jest satysfakcjonująca dla klienta
 • bieżące konsultacje i doradztwo prawne.

Poszkodowanym w wypadkach przy pracy oferujemy dochodzenie w ich imieniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty z OC pracodawcy, a także świadczenia z ZUS.

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku, masz problem z uzyskaniem odszkodowania, kwota oferowanego odszkodowania lub zadośćuczynienia nie jest satysfakcjonująca, skontaktuj się z nami. Zapewniamy szybkość i skuteczność działania oraz korzystne warunki współpracy, opartej na wynagrodzeniu od sukcesu.

Odszkodowania medyczne

Świadczymy pomoc prawną ofiarom błędów w sztuce lekarskiej, czyli działań lub zaniechań lekarzy i personelu medycznego wyrządzających szkodę pacjentowi. W ramach wsparcia prawnego w tym zakresie dochodzimy wypłaty odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia od zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy prowadzących indywidulaną praktykę lekarską.

Jeżeli jesteś ofiarą błędu w sztuce lekarskiej skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika