1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Do niedawna prawo przewidywało możliwość wsparcia organizacji pozarządowej w zasadzie tylko w jednej formie - poprzez darowiznę finansową lub rzeczową. Od 1 stycznia 2004 roku funkcjonuje jednak bardzo interesujące rozwiązanie umożliwiające przekazanie 1% (tzw. mechanizm 1%) podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego. Możliwość taka została wprowadzona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873.).
Przekazania 1% podatku nie należy mylić z darowizną ani ulgą. Nie dysponujemy bowiem własnymi pieniędzmi, ale pieniędzmi które i tak należą do państwa.W rzeczywistości bowiem nie korzystamy z własnych pieniędzy, jak to ma miejsce w przypadku darowizny, ale odliczamy 1% z kwoty należnego podatku. Inna różnica między darowizną, a mechanizmem 1% jest taka, że ten ostatni jest przekazywany w momencie sporządzania zeznania podatkowego za poprzedni rok. Procedura mechanizmu 1% jest prosta. W okresie między pierwszym dniem roku a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego podatnik musi wpłacić odpowiednią kwotę na konto wybranej organizacji i wykazać tą czynność w formularzu PIT.
Pieniądze pochodzące z 1% podatku dochodowego mogą być przekazane tylko na rzecz organizacji pożytku publicznego. Są to organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie. Podmioty takie nie mogą działać w celu osiągnięcia zysku. Każdy podatnik może samodzielnie zadecydować, dla którego z podmiotów przeznaczone zostanie 1% podatku dochodowego. W stosunku do organizacji pożytku publicznego wprowadzono jednak liczne obowiązki, które zwiększają kontrolę nad ich sytuacją ekonomiczną i prawną. Muszą one np. ogłaszać co rok merytoryczne i finansowe sprawozdanie ze swojej działalności.
Listę organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stronie internetowej organizacji pozarządowych – www.ngo.pl. Wiele z tych organizacji wspiera sport i rekreację. Są wśród nich podmioty organizujące zawody sportowe i imprezy turystyczne, a także rozmaite amatorskie kluby sportowe. Mechanizm 1% jest świetną okazją, aby podreperować nieco budżet takich organizacji, nie uszczuplając w żaden sposób własnych środków finansowych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika