Abolicja w PZPN

Podczas obradującego w ostatnim czasie w Warszawie nadzwyczajnego zjazdu Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęto uchwałę o abolicji. Pojęcie abolicji w prawie karnym oznacza doraźne (jednorazowe) uchylenie karalności czynu zabronionego pod groźbą kary (zwłaszcza przestępstwa lub wykroczenia). Skutkiem abolicji jest zakaz wszczęcia postępowania karnego o czyn danego rodzaju i nakaz umorzenia postępowania już się toczącego. W odróżnieniu od amnestii abolicja nie ma wpływu na wykonanie kar już orzeczonych i wykonywanych, jednak jest regułą, że ustawa zawierająca normy abolicyjne przewiduje również amnestię. Typowym dla prawa polskiego sformułowaniem abolicyjnym jest "przebacza się i puszcza w niepamięć".
Według uchwały podjętej na zjeździe PZPN abolicja ma być jednorazowym aktem skierowanym do wszystkich klubów, a wyłączone spod jej zakresu mają być osoby fizyczne. Wniosek w sprawie uchwały złożyła Komisja Etyki. Abolicja skierowana do klubów, oznacza że mogą one do dnia 31 marca 2006 roku ujawniać nieprawidłowości, które miały miejsce w czasie rozgrywek w przeszłości i nie będą za nie ukarane np. odebraniem punktów czy degradacją do niższej ligi. Jak wskazują członkowie Komisji Etyki abolicja ma w tym przypadku dwa uzasadnienia. Jedno dotyczy ustabilizowania sytuacji w polskim futbolu poprzez trwały i podyktowany jedynie wynikami sportowymi udział klubów sportowych w danej klasie rozgrywkowej. Z drugiej strony abolicja ma zapobiec wszelkim szantażom mogącym mieć miejsce w przyszłości. Podkreślić trzeba, iż z zakresu abolicji wyłączone są osoby fizyczne, co wskazuje, iż ujawnienie „nieprawidłowości” przez sędziów nie będzie uchylało karalności popełnionych przez nich czynów karalnych. Zaskakującym może wydawać się fakt, iż uchwała PZPN o abolicji nie zawiera klauzuli denuncjacyjnej, co jest szeroko praktykowane w przypadku aktów abolicyjnych. Darowanie klubom kary mogłoby bowiem być uzależnione od ujawnienia odpowiednim organom okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak i przede wszystkim osób współdziałających, co z kolei – jak się wydaje – mogłoby wpłynąć na wyeliminowanie jednostek będących odpowiedzialnymi za dotychczasowe nieprawidłowości.
Nie ma jednak podstaw do tego aby twierdzić, że po wydaniu przez PZPN uchwały o abolicji, swoich zadań względem klubów, które z niej skorzystają nie będzie mogła podejmować prokuratura. Wydaje się, że kluby na podstawie abolicji Związku nie będą jedynie karane odjęciem punktów czy degradacją do niższej ligi, jednak będą mogły czy wręcz będą musiały odpowiadać na podstawie przepisów prawa karnego.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika