Agent czy menedżer?

W Dominet Basket Lidze zauważalny jest w obecnym sezonie wzmożony ruch transferowy. Niektóre kluby praktycznie w każdej z kolejek ligowych występują w innym zestawieniu personalnym. W związku z zaistniałą sytuacją ogrom pracy mają koszykarscy agenci i menedżerowie. Dlatego też dzisiejszy artykuł chciałbym poświęcić na prawne przedstawienie obu tych instytucji.
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w kodeksie cywilnym czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela. Jedną z form przedstawicielstwa jest pełnomocnictwo będące umocowaniem do działania w cudzym imieniu, którego podstawą jest oświadczenie woli reprezentowanego. Z taką właśnie formą przedstawicielstwa mamy do czynienia w sporcie. Istotą pełnomocnictwa jest to, iż każda czynność prawna dokonana przez pełnomocnika, tj. agenta lub menedżera, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wywoła skutki bezpośrednio dla mocodawcy, czyli sportowca lub klubu sportowego.
W tym miejscu warto przedstawić różnicę, jaka istnieje pomiędzy agentem i menedżerem, często bowiem te dwie instytucje są mylone, a ich nazw używa się zamiennie. Otóż w sporcie profesjonalnym przyjmuje się, iż agentami sportowymi są osoby umocowane do podejmowania czynności określonego rodzaju np. poszukiwania klubu, a następnie reprezentowania zawodnika w trakcie negocjacji i podpisywania kontraktu. Z kolei menadżerowie sportu to osoby związane z klubem sportowym, do zadań których poza reprezentowaniem klubu należą również inne czynności związane z jego prowadzeniem. Oznacza to, iż zakres kompetencji menedżera sportu jest szerszy od uprawnień agenta sportowego.
Żaden z przepisów prawa nie wyklucza możliwości, aby jedna osoba mogła być jednocześnie agentem i menedżerem sportowym. Nie ma bowiem prawnych przeszkód by pełnomocnik reprezentował w tym samym czasie kilka osób. Wskazać trzeba jednak na niebezpieczeństwo wystąpienia konfliktu interesów w przypadku, gdy np. ta sama osoba będzie reprezentowała zawodnika oraz klub sportowy przy zawieraniu pomiędzy nimi kontraktu. W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z tzw. czynnością prawną „z samym sobą”, która będzie w pełni skuteczna, gdy upoważnienie do jej dokonania zawarte zostało w treści pełnomocnictwa, lub też ze względu na treść dokonywanej czynności wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika