Agent z licencją

Okres po zakończeniu sezonu rozgrywkowego jest dla koszykarskich agentów czasem wzmożonej pracy. Jak się jednak okazuje będą oni musieli odnaleźć się obecnie w zupełnie nowej sytuacji, gdyż od roku 2007 Międzynarodowa Federacji Koszykówki (FIBA) – podobnie jak wcześniej uczyniła to już federacja piłkarska FIFA – rozpoczęła licencjonowanie agentów działających w koszykówce.
I tak, z dniem 1 września 2006 roku weszły w życie „Wewnętrzne przepisy FIBA”. Jedną z istotnych kwestii, które zostały poruszone w tym akcie jest właśnie usankcjonowanie sytuacji agentów w koszykówce poprzez ich licencjonowanie. Godnymi uwagi są przede wszystkim art. H.5.3.1 i art. H.5.3.2, które stanowią, iż zarówno zawodnicy, jak i kluby sportowe uprawnieni są do korzystania z usług agentów, którzy reprezentowaliby ich lub dbali o ich interesy w negocjacjach z zawodnikami i klubami sportowymi. Jednakże zastrzeżenie uwzględnione w tych przepisach stanowi, iż wspomniani agenci muszą być licencjonowanymi agentami FIBA. A contrario, przepis art. H.5.3.3 stanowi, że zawodnicy i kluby sportowe nie są uprawnieni do korzystania z usług nielicencjonowanych agentów.
Oznacza to, iż również polscy agenci działający w koszykówce obowiązani są w chwili obecnej do uzyskania licencji FIBA. Jedyną do tego drogą jest pozytywne zaliczenie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. FIBA zdecydowała się przeprowadzić procedurę przyznawania licencji w dwóch turach. Pierwsza miała już miejsce w dniach 29-30 marca 2007 r. w Genewie. Dokładna data i miejsce drugiej tury nie zostały jeszcze ściśle określone, jednak wiadomo, że odbędzie się ona w październiku 2007 r. Kandydaci po pozytywnym zaliczeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązani będą dodatkowo do uiszczenia opłaty rocznej za licencję w wysokości 1.000 CHF.
Ciekawostkę stanowi fakt, iż – zgodnie z art. H.5.3.4 „Wewnętrznych przepisów FIBA” – osoby mające uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika w kraju swojego stałego pobytu nie mają obowiązku posiadania licencji agenta FIBA, a zawodnicy i kluby sportowe uprawnieni są do korzystania z ich usług w takim samym zakresie jak z usług licencjonowanych agentów koszykarskich FIBA.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika