Artykuł 23

Po uspokojeniu się szumu medialnego, jaki wytworzył się po wprowadzeniu przez Ministra Sportu do Polskiego Związku Piłki Nożnej kuratora, nadchodzi czas na realizację zmian w ustawie o sporcie kwalifikowanym. Jak wszyscy dobrze wiedzą, po zawieszeniu przez Ministra Sportu w dniu 19 stycznia br. zarządu PZPN i wprowadzeniu do niego kuratora, uczestnictwo polskiej reprezentacji narodowej i polskich klubów piłkarskich w rozgrywkach międzynarodowych stanęło pod dużym znakiem zapytania. Zgodnie bowiem z przepisami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), władze piłkarskiej federacji krajowej zawiesić może tylko i wyłącznie niezawisły sąd. W dodatku może to zrobić jedynie w sytuacji, gdy stwierdzone zostanie, że federacja nie realizuje swoich zadań statutowych bądź dopuszcza się działań niezgodnych z prawem. Polska ustawa o sporcie kwalifikowanym w art. 23 ust. 1 pkt 2 stanowi natomiast, iż Minister Sportu może zawiesić w czynnościach władze polskiego związku sportowego i wyznaczyć kuratora do czasu wyboru nowych władz, jeżeli działalność polskiego związku sportowego jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu lub regulaminów.
Na szczęście groźba wydalenia polskiej piłki poza margines międzynarodowych rozgrywek została definitywnie oddalona. Przepis art. 23 ustawy o sporcie kwalifikowanym obowiązuje jednak nadal, a jego treść – upoważniająca Ministra Sportu do dowolnej kontroli nad władzami polskiego związku sportowego – wciąż jest niezgodna z przepisami międzynarodowych federacji sportowych, które nie akceptują tego typu rozwiązań prawnych.
W związku z tym, aby uniknąć podobnych obaw o zawieszenie polskich związków sportowych w przyszłości, grupa posłów SLD przygotowała projekt nowelizacji ustawy o sporcie kwalifikowanym. Nowelizowane przepisy przede wszystkim mogą pozbawić Ministra Sportu możliwości zawieszenia polskiego związku sportowego. To w gestii niezawisłych sądów znalazłyby się kwestie zawieszenia w czynnościach poszczególnych członków władz polskiego związku sportowego, zawieszenia władz polskiego związku sportowego, a także wyznaczania kuratora do czasu wyboru nowych władz. W sytuacji, gdy w wyniku działalności związku sportowego dochodzić będzie do rażącego naruszenia prawa, sąd będzie mógł podjąć decyzje nawet o jego rozwiązaniu.
W kompetencjach Ministra Sportu pozostałyby jednak tak silne środki, jak prawo do żądania dostarczenia przez władze związku odpisów uchwał zebrania członków lub delegatów, prawo uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień, a także prawo dokonywania kontroli związku. Realizacja owych ograniczonych uprawnień nie groziłaby już jednak żadnymi sankcjami ze strony międzynarodowych organizacji sportowych.
Nad wniesionym projektem pracuje obecnie sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika