Awans czyli spadek?

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami dyskusji dotyczącej bardzo ciekawej problematyki, tj. prognozowanej ilości drużyn, które po bieżącym sezonie rozgrywkowym miałyby spaść z PLK, jak i ilości drużyn awansujących do niej z I ligi. Na podstawie decyzji rady nadzorczej PLK, jak również przepisów PZKosz możliwa jest sytuacja, przy zaistnieniu której w sezonie 2006/2007 w PLK występowałaby nieparzysta ilość drużyn. Zaznaczyć jednak trzeba, iż powyższe rozwiązania są jak dotąd jedynie projektami.
Obserwując dotychczasowe działania PLK stwierdzić można, że dążąc do pełnej profesjonalizacji ekstraklasy - a wzorując się na przykładzie NBA – ukierunkowuje ona swoje działania na wypracowanie modelu ligi bez możliwości spadku i awansu na drodze sportowej, a jedynie skupiając się na aspektach finansowym, organizacyjnym i ekonomicznym, które brane są pod uwagę przy wydawaniu licencji klubowych warunkujących udział w PLK. Jak wskazują Warunki niezbędne do uzyskania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PLK S.A. w ramach rozgrywek ekstraklasy mężczyzn i Pucharu Ligi w sezonie 2005/2006, klub sportowy ubiegający się o licencję klubową obowiązany jest m.in. do posiadania statusu sportowej spółki akcyjnej, wskazania odpowiedniego obiektu do rozgrywania meczów w roli gospodarza, wykazania się gwarancjami finansowymi na sumę co najmniej 1.500.000 zł.
Jak widać, prawo gry w PLK nie jest zdeterminowane wyłącznie dobrymi wynikami sportowymi. Najboleśniej mogą się o tym przekonać drużyny, które w I lidze zajmą miejsca premiowane awansem, a które nie spełnią warunków licencyjnych. W obecnej sytuacji prawnej klub awansując traci miejsce w I lidze, jednak do PLK z podanych przyczyn może nie zostać dopuszczony. Powstaje zatem pytanie co będzie w takiej sytuacji? Jak się wydaje mamy tu do czynienia ze swoistą luką prawną, której konsekwencją byłaby jedynie możliwość uczestniczenia klubu w rywalizacji sportowej poprzez zgłoszenie go do najniższej klasy rozgrywkowej. Ale chyba nie o to chodzi.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika