Bez "listu" ani rusz!

Koszykówka jest jak dotąd jedyną dyscypliną, w której funkcjonuje tzw. „list czystości”. Został on wprowadzony do rozgrywek w Polsce za przykładem lig zagranicznych. Dokument ten warunkuje możliwość zmiany przez zawodnika barw klubowych. W przypadku, gdy nie zostanie on wystawiony, zawodnik nie może zmienić klubu nawet w sytuacji, gdy nie jest związany kontraktem, co więcej, nie może być nawet wpisany na listę transferową.
Według Regulaminu rozgrywek PLK, „list czystości” jest zaświadczeniem potwierdzającym, iż zawodnik jest zawodnikiem wolnym. Regulamin definiuje pojęcie zawodnika wolnego, jako zawodnika niezwiązanego z żadnym klubem umową bądź inną deklaracją w okresie pomiędzy zakończeniem sezonu ligowego a początkiem nowego sezonu. Zawodnikiem wolnym jest również zawodnik związany umową na czas określony, która to umowa ulegnie rozwiązaniu przed rozpoczęciem kolejnego sezonu oraz zawodnik, któremu status taki zostanie przyznany na mocy odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także przepisów PZKosz.
Zawodnik zainteresowany otrzymaniem „listu czystości” składa do klubu wniosek o jego wydanie, który musi zawierać m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, wskazanie klubu, którego barwy ostatnio reprezentował oraz dotychczasowy status zawodnika (profesjonalista, amator). Klub w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku jest zobowiązany do wydania odpowiedniego zaświadczenia. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do wydania „listu czystości” klub może pisemnie odmówić wydania żądanego oświadczenia z podaniem uzasadnienia swojej decyzji oraz dokumentami potwierdzającymi przyjęte stanowisko. Jeśli zawodnik nie zgadza się z opinią klubu, może domagać się rozstrzygnięcia sporu przez odpowiedni organ (Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego lub Wojewódzkiego Związku Koszykówki). W przypadku niedotrzymania terminu 7 dni na wydanie „listu czystości” przez klub przyjmuje się, że zawodnik składający wniosek jest zawodnikiem wolnym. Regulamin stwarza tu jednak niepewną sytuację, przy zaistnieniu której koszykarz będąc zawodnikiem wolnym z braku dokumentu może mieć problemy przy zmianie barw klubowych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika