Boks amatorski i zawodowy na świecie

Światową organizacją zajmującą się boksem amatorskim jest AIBA, Międzynarodowa Federacja Boksu Amatorskiego (Association Internationale de Boxe Amateur). Członkami AIBA są narodowe federacje bokserskie, w tym Polski Związek Boksu. Wewnątrz struktury AIBA istnieją również federacje kontynentalne, jak np. utworzone w 1970 Europejskie Stowarzyszenie Boksu Amatorskiego (EABA).
Jak wspomniałem w ostatnim artykule, AIBA coraz przychylniej patrzy na organizowanie turniejów boksu zawodowego przez swoich członków. Nierzadko dopuszcza, pod pewnymi warunkami, organizowanie przez poszczególne federacje narodowe boksu profesjonalnego. Za przykład zmiany polityki w tej kwestii można podać pismo do Polskiej Konfederacji Sportu z 2002, w którym zezwoliła na utworzenie przy PZB Wydziału Boksu Zawodowego.
Boks profesjonalny to jednak domena działających od lat wielkich federacji bokserskich. Są one w rzeczywistości międzynarodowymi firmami, stawiającymi sobie za cel promocje i działanie na rzecz boksu. Mimo że w swoich aktach założycielskich promują się jako organizacje non-profit, to często mają bardzo wysokie dochody.
W zasadzie nie ma specjalnych przeszkód w zakładaniu organizacji zajmujących się boksem zawodowym, nie ogranicza tego bowiem żadne międzynarodowe prawo. Mimo istnienia wielu federacji, na świecie w rzeczywistości liczy się tylko kilka. Najważniejsze korporacje w światowym boksie to: Word Boxing Council (WBC), Word Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), World Boxing Organization (WBO). Pozostałym dużo brakuje do prestiżu i potęgi finansowej wyżej wymienionych. Najdłużej działającą organizacją w boksie zawodowym jest WBA, która została założona pod inną nazwą już w 1921 r. O sile i uznaniu federacji decyduje przede wszystkim poziom bokserów, którzy zdecydują się dla niej boksować; a także od możliwości finansowych i medialnych menedżerów, w dalszej kolejności od sprawności organizacyjnej jej założycieli.
Dla boksu zawodowego w Polsce szczególne znaczenie ma WBC (World Boxing Council). Niedawno powstały Wydział Boksu Zawodowego przy Polskim Związki Bokserskim został przyłączony do Europejskiej Unii Boksu Zawodowego (EBU – European Boxing Union). EBU jest prywatną spółką prawa angielskiego o charakterze non-profit. Nastąpiło to po rocznym okresie próbnym na kongresie EBU w Madrycie. Europejska Unia Boku Zawodowego jest z kolei członkiem WBC, czyli jednej z najbardziej poważanych federacji międzynarodowych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika