Boks amatorski i zawodowy w Polsce

W najbliższych wydaniach magazynu Słowo Sportowe poruszę zagadnienia związane organizacją boksu amatorskiego i zawodowego w Polsce i na świecie.
Organizacją odpowiedzialną za boks amatorski w Polsce jest Polski Związek Bokserski (PZB). Powstał on w 1923 r. i obecnie na podstawie ustawy o kulturze fizycznej działa jako ogólnopolski związek sportowy. PZB jest członkiem AIBA (Association Internationale de Box Amateur) czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu Amatorskiego oraz EABA (European Amateur Boxing Association ) – Europejskiego Stowarzyszenia Boksu Amatorskiego. To do kompetencji AIBA należy organizowanie zawodów oraz ustalanie przepisów. Boks amatorski powstał na bazie boksu zawodowego. Pojawił się na przełomie XIX i XX po wprowadzeniu licznych przepisów dotyczących organizacji walki. Różnice między zasadami boksu amatorskiego i zawodowego istnieją do dzisiaj i dotyczą takich kwestii jak kategorie wagowe, ilość rund, czy sposób sędziowania.
Ustawicznym problemem w polskim boksie amatorskim jest brak pieniędzy. W efekcie liga składa się tylko z pięciu klubów, choć są plany, aby od przyszłego roku powiększyła się do siedmiu. Mimo tych problemów to właśnie Polskiemu Związkowi Bokserskiemu powierzono zadanie organizacji walk profesjonalnych w Polsce. W 2003 mocą decyzji Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu PZB przyznano wyłączność na organizowanie walk boksu zawodowego. W efekcie powołano w PZB Wydział Boksu Zawodowego. O organizację walk ubiegał się także Polski Związek Sportowy w Boskie Zawodowym, który od wielu lat prowadził działalność komercyjną związaną z boksem.
Swoją decyzję Prezes PKS argumentował tym, że AIBA dopuszcza w ostatnich latach prowadzenie przez jej członków boksu zawodowego oraz ograniczeniami wynikającymi z ustawy. W wykazie dyscyplin i dziedzin sportu określonych rozporządzeniem ministra, w których mogą działać polskie związki sportowe, wskazany jest tylko boks. Jak wiadomo, dla każdej z dyscyplin może istnieć tylko jeden ogólnokrajowy związek sportowy. W decyzji Polskiej Konfederacji Sportu wskazywano, że powierzenie prowadzenia boksu zawodowego innemu podmiotowi niż Polski Związek Boksu wymagałoby poważnych zmian w prawie.
Wątpliwości może budzić jednak stan przygotowania PZB do organizacji walk profesjonalnych. Związek nie ma bowiem specjalnego doświadczenia w organizacji tego typu spotkań. Być może korzystniejszym rozwiązaniem byłoby powierzenie PZB patronowania nad taką działalnością, a samo zarządzanie boksem profesjonalnym oddanie ludziom, którzy zajmują się tym od lat.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika