Centralny Urząd Sportu

Od dawna planowano dokonanie zmian w strukturze centralnych organów państwa odpowiedzialnych za sport. Zmiany przyśpieszone zostały przez klęskę polskiej reprezentacji na igrzyskach i obecnie są na finiszu. Generalnie wszystkie modyfikacje zmierzają w kierunku centralizacji i scedowania większości kompetencji na jeden urząd – Centralny Urząd Sportu. CUS powstanie w efekcie połączenia struktur Polskiej Konfederacji Sportu, pionu sportu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu oraz Sztabu Olimpijskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to na celu usprawnienie działań, zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych, oraz jasne przypisanie odpowiedzialności za wyniki sportowców w imprezach międzynarodowych. Plany zakładają, że Centralny Urząd Sportu zostanie powołany już 1 czerwca 2005 r. Na czele CUS będzie stał Prezes w randze sekretarza stanu powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów. CUS będzie realizował zadanie związane z upowszechnianiem sportu i organizacją wypoczynku Polaków, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i innymi organami państwa i samorządu. Jedną z najważniejszych kompetencji CUS ma być – w zamyśle pomysłodawców – możliwość decydowania o podziale pieniędzy między związkami sportowymi, przy czym najwięcej dostawać będą te związki, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Swego czasu dużo kontrowersji wzbudził pomysł podziału dyscyplin na dwie grupy. Pierwsza z nich, do której należałaby najbardziej popularne dyscypliny, dostawałaby większość środków finansowych. Druga, złożona z dyscyplin niszowych, otrzymywałaby niewielkie wsparcie. Lekarstwem na rozwiązanie bolączek finansowych sportu jest zmiana sposobu przekazywania środków finansowych z Przedsiębiorstwa Totalizator Sportowy i włącznie go w struktury CUS. Całość dopłat do gier liczbowych oraz zysk przedsiębiorstwa byłyby bezpośrednio przekazywane do nowoutworzonego urzędu, z pominięciem drogi budżetowej. CUS będzie odpowiadał za przygotowanie sportowców do Olimpiady, czyli przejmie on kompetencje, które należały do Sztabu Olimpijskiego w PKOl. PKOl nadal będzie zajmował się stroną organizacyjną wyjazdu reprezentacji na olimpiadę. Prezesowi CUS będą podlegały Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Kolejną nowością ma być powołanie w ramach Centralnego Ośrodka Sportu – Resortowego Centrum Metodyczno-Szkoleniowego. Do obowiązków Centrum należeć będzie kontrola merytoryczna programów szkoleń różnych związków sportowych opracowanych przez CUS, a także poziomu ich realizacji. Od wielu lat słabością polskiego systemu szkolenia sportowców jest właśnie brak nadzoru nad realizacją programów szkoleniowych oraz niewłaściwe wykorzystanie przydzielanych funduszy. Planowane zamiany mają temu zapobiec. Centrum będzie miało zagwarantowanąniezależność finansową, co pozwoli wykonywać nadzór obiektywie i w pełni profesjonalne. Aby CUS mógł rozpocząć działalność niezbędne są zmiana m.in. ustawy o kulturze fizycznej jak również uchwalenie zupełnie nowej ustawy poświęconej CUS. Nie wydaje się, aby w najbliższym czasie posłowie zajęli się tym tematem. Mimo optymistycznych zapowiedzi osób związanych z CUS, jego powołanie 1 czerwca będzie niebywałym sukcesem.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika