Cichosza!

Podczas wielu wydarzeń sportowych – w tym oczywiście również podczas meczów koszykówki – emocje udzielające się ich uczestnikom często prowadzą ich do skrajnych zachowań jak chociażby obrażanie słowne czy inne znieważanie przeciwnika. Niektórzy z postronnych odbierają to wręcz jako element sportowego show. Czy jednak wszystkie tego typu zachowania stanowią część przedstawienia jakim jest widowisko sportowe?
Zgodnie z art. 212. § 1 Kodeksu karnego ten, kto pomawia inną osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
Ponadto, art. 24 Kodeksu cywilnego, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Trzeba do tego wspomnieć o przepisach wewnętrznych w koszykówce, które stanowią, że za niesportowe zachowanie się zawodnika, trenera lub działacza (osoby towarzyszącej) przed, w czasie lub po zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym znieważeniem zawodnika, trenera, działacza (osoby towarzyszącej) drużyny przeciwnej – w tym zapewne znieważeniem słownym - przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 3.000 zł do 15.000 zł oraz kara zawieszenia na okres od 1 spotkania do 12 miesięcy (§ 53 ust. 3 pkt 1 lit. b Regulaminu rozgrywek PLK S.A.).
Z jednej strony mamy więc obwarowany w wielu aktach prawnych czyn zabroniony, z drugiej coraz bardziej oczywistą część widowiska sportowego. Obydwa te elementy - choć na pozór nie mogące funkcjonować wspólnie - wydają się jednak być dla współczesnej koszykówki istotne czy wręcz niezbędne.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika