Co to była za umowa?

Na początku ubiegłego tygodnia, władze PZKosz oraz PLK S.A. podpisały umowę dotyczącą przekazania PLK praw do zarządzania rozgrywkami ekstraklasy. Wcześniejsza umowa pomiędzy tymi podmiotami wygasła na długo przed podpisaniem wspomnianego porozumienia. Można więc postawić pytanie, na jakiej podstawie PLK zarządzała rozgrywkami DBL do momentu podpisania nowej umowy?
Rozważania na ten temat trzeba by rozpocząć od przybliżenia samego pojęcia umowy oraz wskazania form umów cywilnoprawnych. Otóż, umowa w znaczeniu ogólnym jest to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Tak rozumiana umowa może zostać zawarta w formie ustnej, w drodze czynności konkludentnych, tj. takich, które nie mogą być uznane za formę ustną, a są zrozumiałe dla stron umowy (np. zamówienie dwóch piw przez podniesienie dwóch palców), w formie pisemnej zwykłej, w formie z urzędowym potwierdzeniem podpisu, w formie z urzędowym potwierdzeniem daty lub w formie aktu notarialnego. Co do zasady przy zawieraniu umów nie jest wymagane zachowanie szczególnej formy, jednakże istnieją liczne wyjątki od tej zasady (np. umowa przenosząca własność nieruchomości wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego). Wydaje się, że umowa dotycząca przekazania praw do zarządzania ligą koszykówki zawarta pomiędzy PZKosz a PLK S.A. nie wymaga żadnej spośród form szczególnych. Może ona więc być zawarta w sposób dowolny, acz dopuszczony prawem. Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się więc, że w okresie pomiędzy wygaśnięciem poprzedniej umowy a podpisaniem nowej, PLK S.A. zarządzała rozgrywkami koszykarskiej ekstraklasy na podstawie umowy ustnej. Umowa ta – jak już wspominałem – dopiero w ubiegłym tygodniu przybrała formę pisemną.
Istnieje słuszny pogląd, iż umowy o większym znaczeniu – choć nie wymagają dla swojej ważności szczególnej formy – korzystnie jest zawierać w formie pisemnej, a to przede wszystkim z uwagi na trudności w dowodzeniu i dochodzeniu praw z umowy zawartej w formie ustnej. Z uwagi na doniosłość umowy zawartej pomiędzy PZK-osz a PLK S.A. nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż powinna ona być zawarta w formie pisemnej.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika