Co z moim urlopem?

W związku z kończącymi się niebawem rozgrywkami ligi koszykówki większości zawodnikom i zawodniczkom wygasną obowiązujące ich w tym sezonie kontrakty. Jak już wcześniej wielokrotnie wspominałem kontrakty łączące zawodników z klubami sportowymi mogą być albo umowami o pracę albo umowami cywilnoprawnymi. Nierozłącznym elementem stosunku pracy jest zaś prawo do urlopu. Oczywistym jest, że również koszykarze mogą z tego uprawnienia korzystać, jednak szczegółowe co do tego zasady uzależnione są od rodzaju umowy łączącej ich z klubami sportowymi. Jeśli bowiem podpisana przez nich umowa jest umową o pracę, urlop wypoczynkowy należy im się na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie pracy (art. 152 – 173). Jeżeli natomiast jest to umowa cywilnoprawna, urlop uzależniony jest od postanowień szczegółowych tejże umowy. I tak, w kontraktach sportowych będących umowami cywilnoprawnymi strony bardzo często przewidują zwolnienie zawodnika od zajęć klubowych w terminach przypadających na dni świąteczne. Innym rozwiązaniem jest określenie w umowie cywilnoprawnej szczegółowej liczby dni, podczas których zawodnik może być nieobecny na zajęciach organizowanych przez klub.
Często jednak zdarza się, że zawodnicy w trakcie obowiązywania kontraktu nie wykorzystają całego urlopu, który im przysługuje. Kodeks pracy stanowi, iż w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1). Tak więc zawodnicy za niewykorzystany urlop mają roszczenie do swojego pracodawcy o jednorazowe świadczenie ze stosunku pracy stanowiące równowartość wynagrodzenia, jakie by otrzymali, gdyby w tym czasie pracowali.
Nie ma jednak pewności co do ewentualnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop przewidziany przez przepisy kontraktu sportowego, będącego umową cywilnoprawną. Wydaje się wręcz, że prawo do ekwiwalentu pieniężnego – przewidziane w ustawie – nierozerwalnie i na wyłączność związane jest tylko i wyłącznie ze stosunkiem pracy. Nie ma jednak przeszkód, aby strony same ustanowiły w umowie o obowiązywaniu takiego ekwiwalentu pieniężnego.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika