Czy Noteć będzie poza DBL?

W związku z wciąż aktualną i nie mogącą znaleźć końca sprawą upadłości SSA Noteci Inowrocław w dzisiejszym artykule omówię pokrótce zagadnienie postępowania upadłościowego i sytuację samej Noteci.
Ogólnie rzecz ujmując, postępowanie upadłościowe wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika. Zgodnie z przepisami prawa dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze). Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić sam dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wspomnieć od razu należy, iż postępowanie upadłościowe spełniać powinno dwa podstawowe cele (funkcje). Funkcja windykacyjna służy zaspokojeniu wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, druga zaś – funkcja profilaktyczna - służy niedopuszczeniu do dalszych niewypłacalności. Ustawa stanowi jednak, że do osiągnięcia wskazanych celów trzeba dochodzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane (art. 2). Dlatego też, w postępowaniu upadłościowym klubu sportowego należy dążyć do utrzymania istnienia SSA Noteć Inowrocław.
Ustawa przewiduje dwie możliwości ogłoszenia upadłości: obejmującą likwidację majątku upadłego i spłacenia z niego wierzycieli lub ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem. Bez wątpienia dla klubu sportowego biorącego udział w rozgrywkach sportowych korzystniejsza jest druga możliwość, choćby poprzez fakt, iż nie musi on tracić zarządu nad mieniem wchodzącym w skład masy upadłości, czyli w praktyce nie traci majątku i może dalej funkcjonować, jednak z ograniczeniami wynikającymi z zawartego z wierzycielami układu.Oczywistym jest więc, że postępowanie upadłościowe prowadzone w sprawie SSA Noteć Inowrocław nie powinno mieć na celu ostatecznej likwidacji klubu - i co się z tym wiąże brakiem Noteci w Dominet Basket Lidze - a jedynie efektywne spełnienie dwóch wspomnianych celów (windykacyjnego i profilaktycznego). Co jednak w sytuacji, gdy PLK dopuszcza kluby do rozgrywek DBL biorąc pod uwagę również kryterium płynności finansowej? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika