Czy słusznie ich ukarano?

W szeroko opisywanej w mediach sprawie naruszenia przez kluby DBE przepisów o limitach związanych z uczestnictwem w meczach zawodników z obywatelstwem polskim, przychodzą mi na myśl pewne spostrzeżenia, które dotyczą kwestii jak dotąd niezauważonych, czy też pominiętych w całej tej sprawie.
Cztery kluby DBE – Śląsk, Czarni, Kotwica i Kager – nie dopełniły podczas jednego ze swoich meczów regulaminowego obowiązku przebywania na parkiecie co najmniej jednego Polaka. Wszystkie dopuściły się więc takiego samego przewinienia. Kary wymierzone przez PLK S.A. w stosunku do tychże klubów są jednak zupełnie różne. Czy podmiot zarządzający rozgrywkami koszykówki dopuścił się tym samym niedotrzymania zasadzie równości wobec prawa? Zasadę tę rozumieć należy jako równość wobec prawa wszystkich podmiotów charakteryzujących się daną cechą istotną w stopniu równym, a więc implikującą stan, zgodnie z którym podmioty powinny być traktowane w jednakowych sytuacjach według jednakowej miary.
Ponadto, interpretacja zaistniałej sytuacji przedstawiona na stronie internetowej DBE wskazuje, iż nadzór nad przestrzeganiem przepisu o obowiązku występu na parkiecie Polaka sprawuje komisarz zawodów. „Komisarz musi być szczególnie uważny przy dokonywaniu zmian zawodników, aby uniknąć sytuacji naruszającej przepisy”. Odpowiedzialnością w tym zakresie – zgodnie ze wspomnianym źródłem - obarczony jest jednak „tylko i wyłącznie” trener. Według informacji ze strony DBE trener drużyny jest więc odpowiedzialny za nieuwagę komisarza zawodów. To praktyka niedopuszczalna w zakresie prawa powszechnego.
Co prawda – w chwili pisania tego artykułu – władze PLK S.A. prowadzą jeszcze postępowanie co do dwóch spośród czterech klubów związanych ze sprawą, jednak już teraz można powiedzieć, że regulacje w tym zakresie należałoby w najbliższym czasie zmienić. Ideą ku temu powinna być spójność i przejrzystość przepisów oraz sprawiedliwość wyników sportowych i decyzji PLK S.A.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika