Czy zabiorą licencję?

Zgodnie z „Warunkami niezbędnymi do uzyskania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PLK S.A. w ramach rozgrywek ekstraklasy mężczyzn i Pucharu Ligi w sezonie 2006/2007”, klub sportowy ubiegający się o licencję klubową obowiązany jest m.in. do wykazania się gwarancjami finansowymi na sumę co najmniej 1.500.000 zł.
Należy zastanowić się, co w praktyce oznaczają owe „gwarancje finansowe”? Faktycznych możliwości usankcjonowanych prawem, gwarantujących klubowi sportowemu stabilizację finansową jest co najmniej kilka, poczynając od kredytów bankowych, poręczeń udzielanych przez instytucje samorządowe lub podmioty gospodarcze, kończąc na umowie sponsorskiej. Wydaje się, iż przykład umowy sponsorskiej jest najbardziej znanym sposobem, dzięki któremu klub koszykówki może wykazać się owymi „gwarancjami”. Trzeba jednakże rozważyć, czy w praktyce jest to rzeczywista gwarancja posiadania określonej regulaminem kwoty finansowej. Nasuwa się bowiem spostrzeżenie, iż przekazywanie pieniędzy przez firmy często uzależnione jest w umowie sponsorskiej od wyników sportowych, pozycji w tabeli, ilości kibiców na trybunach czy w końcu, od tak niezależnego od klubu czynnika, jakim jest kondycja i pozycja gospodarcza firmy sponsora. Może się więc zdarzyć, iż klub poprzez umowę sponsorską będzie posiadał gwarancje finansowe, które nie zostaną w przyszłości zrealizowane. Czy w tej sytuacji klub sportowy może zostać pozbawiony licencji na udział w rozgrywkach organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w trakcie trwania sezonu ligowego? Patrząc z punktu widzenia celu, dla którego wymóg ten został ustanowiony powinno być to jak najbardziej możliwe. Jednakże Regulamin rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki S.A. stanowi, iż warunkiem dopuszczenia klubu do rozgrywek jest posiadanie przez niego licencji klubowej przyznawanej „na dany sezon rozgrywkowy” (§ 1 ust. 1). Teoretycznie zatem fakt braku gwarancji finansowych na sumę co najmniej 1.500.000 zł, choćby w dzień po dniu przyznania klubowi licencji klubowej, nie będzie miał więc żadnego wpływu na pozbawienie klubu tejże licencji i dopuszczenie go do udziału w rozgrywkach. Czy zatem aktualne regulacje prawne pozwolą uniknąć „patologicznych” sytuacji z poprzedniego sezonu? Czas pokaże.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika