Dochodzenie odszkodowania za błędy podczas sędziowania

W ostatnim czasie wiele emocji wzbudził spór między klubem piłkarskim Polonia Warszawa a Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz sędzią Tomaszem Cwaliną. Władze Polonii Warszawa zarzucają sędziemu, iż dopuścił się on rażących błędów podczas meczu z Wisłą Płock, co wpłynęło na wynik spotkania. Jak twierdzą działacze Polonii, w efekcie niekorzystnego wyniku po sezonie klub z Warszawy będzie na niższym miejscu w tabeli (na skutek czego otrzyma niższe wynagrodzenie od PZPN), z finansowania klubu zrezygnował potencjalny sponsor, a piłkarze nie dostali premii.
W tym miejscu rodzi się pytanie o możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesione straty spowodowane błędnym sędziowaniem.
Jak wiadomo, Kolegium Sędziów PZPN zdyskwalifikowało sędziego Cwalinę na cztery mecze. Władzom Polonii jednak to nie wystarczyło i zwróciły się do PZPN o dożywotnią dyskwalifikację sędziego, grożąc jednocześnie, że jeśli decyzja związku nie będzie satysfakcjonująca to wniosą sprawę odszkodowawczą przeciwko sędziemu do sądu powszechnego. Jeśli klub wygrałby przed sądem, sędzia musiałaby zapłacić nie tylko za straty rzeczywiste (tzw. damnum emergens) poniesione przez klub (np. niższe wynagrodzenie za ostateczne miejsce w tabeli), ale także za korzyści, jakich nie odniósł w wyniku skandalicznego sędziowania (tzw. lucrum cesans). Taką utraconą korzyścią mogłoby być np. nie podpisanie umowy sponsorskiej.
Jednakże, jako że sędzia jest członkiem Polskiego Kolegium Sędziów, które funkcjonuje w ramach PZPN, klub piłkarski, chcąc pozywać sędziego przed sądem powszechnym musiałby pozwać Polski Związek Piłki Nożnej. W przypadku niekorzystnego dla PZPN wyrok, Związek miałby roszczenie regresowe w stosunku do sędziego, czyli mógłby domagać się od niego zwrotu sumy pieniędzy, którą sam musiałby zapłacić dla klubu piłkarskiego.
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej zależy jednak, aby spory rozwiązywane były wewnątrz Związku i nie wychodziły „na zewnątrz”. Dlatego też statut Związku przewiduje rozwiązywanie wszelkich konfliktów przez sąd polubowny działający przy PZPN. Polskie prawo gwarantuje swobodny dostęp obywateli do sądów, a więc ograniczenie możliwości rozstrzygania sprawy przez sąd powszechny musi być zaakceptowane przez dwie strony. Jeśli klub piłkarski nie dokonał tzw. zapisu na sąd polubowny, to może już na początku sporu kierować sprawę bezpośrednio do sądu powszechnego. Jeśli jednak istnieje zapis na sąd polubowny, wszelkie spory polubowne powinny być załatwiane przed tymże sądem. Wyrok sądu polubownego jest ostateczny i ma moc wyroku sądu powszechnego.
W następnym tygodniu podejmę temat karnych uregulowań prawnych za próbę „kupienia” meczów.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika