Dziś gram tu, jutro tam

Zarówno w światowym, jak i - tym najbliższym nam - dolnośląskim futbolu doszło w ostatnim czasie do sytuacji szeroko komentowanych zarówno przez kibiców, jak i media. Wspomniane przypadki dotyczyły zawodników, którzy mając wciąż obowiązujące kontrakty z klubami (zwykle do końca rundy wiosennej rozgrywek sezonu 2006/2007), podpisali już kolejne kontrakty z innymi klubami na okres przypadający po wygaśnięciu umów z dotychczasowymi pracodawcami, czyli poczynając od końca rundy wiosennej rozgrywek sezonu 2006/2007. Biorąc pod uwagę fakt, iż sytuacja dotyczyła m.in. jednego z wrocławskich klubów, skoncentruję się na omówieniu jego sytuacji, jako uczestnika rozgrywek polskiej II ligi.
Przypominając Czytelnikom podstawowe zasady transferowania w Polsce, wskazać przede wszystkim trzeba, że zawodnik piłki nożnej może reprezentować w zawodach klub, z którym ma zawartą umowę lub którego jest członkiem (§ 3 ust. 1 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej), a także może on być zarejestrowany jednocześnie tylko w jednym klubie (§ 35 ust.1). Ponadto, zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi klubami, bądź na podstawie oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, wydanego w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia (§ 36 ust. 1). Umowa transferowa między zainteresowanymi klubami nie może być jednak zawarta bez zgody zawodnika, wyrażonej w formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego (§ 36 ust. 2).
Żaden z przepisów Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej nie zakazuje zawodnikowi związania się kontraktem z klubem innym niż klub, z którym ma aktualnie obowiązującą umowę, na czas po wygaśnięciu tejże umowy. Uchwała stanowi jedynie, iż zawodnik nie ma prawa podpisania karty zawodnika do innego klubu przed uzyskaniem zwolnienia z dotychczasowego klubu (§ 28 ust. 1). Odróżnienie karty zawodnika od umowy kontraktowej stanowi tutaj zasadniczą kwestię. Zakaz wynikający z § 28 ust. 1 nie stanowi bowiem podstawy do analogicznego skonstruowania zakazu podpisania umowy z innym klubem niż klub, z którym aktualnie wiąże zawodnika umowa. Naturalnie, możliwa jest sytuacja – jak najbardziej zgodna z prawem – w której zawodnik najpierw podpisuje kontrakt z klubem, a dopiero w bliższej lub dalszej przyszłości kartę zawodnika.
Strony nowej umowy kontraktowej – w tym przede wszystkim sam zawodnik - muszą koniecznie pamiętać o wspomnianym powyżej przepisie § 35 ust.1 uchwały, gdyż zawarcie przez zawodnika dwóch umów kontraktowych,których czas obowiązywania pokrywałby się nawet w nieznacznym stopniu, mógłby nieść dla niego daleko idące i jednoznacznie negatywne konsekwencje.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika