Ewidencja żółtych i czerwonych kartek

Zamieszanie wywołane niedokładnym ewidencjonowaniem kar dla zawodników piłki nożnej (żółtych i czerwonych kartek), obecne jest nie tylko w rozgrywkach na najwyższym krajowym poziomie, ale także w niższych klasach, w których rozgrywki prowadzone są pod auspicjami wojewódzkich związków piłki nożnej. Przykładem może być sytuacja, w jakiej znalazł się klub z Platerówki - występujący w Klasie A Seniorów w okręgu jeleniogórskim – któremu anulowano niesłusznie nałożoną karę walkowera za wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika.
Zanim jednak omówię zasady ewidencjonowania kar w piłce nożnej wskażę, iż według § 40 pkt 3 i 4 Regulaminu rozgrywek seniorów na sezon 2005/2006 Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej – zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych otrzyma napomnienie (żółta kartka) zostaje automatycznie ukarany: po 3 napomnieniu karą pieniężną w wysokości 40 zł (IV liga) lub 25 zł (klasa okręgowa i niższe), natomiast po 4 napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.
Regulamin rozgrywek seniorów na sezon 2005/2006 wydany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, w § 40 pkt 5 szczegółowo reguluje kwestię ewidencjonowania napomnień (żółte kartki) i wykluczeń (czerwone kartki). Ustanowiona jest w tym zakresie generalna zasada, iż kluby zobowiązane są ewidencjonować we własnym zakresie wszystkie kary napomnień (żółte kartki) i wykluczeń z gry (czerwone kartki) nałożone na swoich zawodników. Oznacza to, że to same kluby odpowiedzialne są za ową ewidencję. Jedynie w szczególnych wypadkach właściwy organ dyscyplinarny zobowiązany jest powiadomić pisemnie zainteresowany klub o nałożonej karze. Ponadto regulamin stanowi, iż wszystkie udzielone żółte i czerwone kartki podczas zawodów mistrzowskich i pucharowych, otrzymane także w zawodach niedokończonych, wlicza się do ewidencji zawodników (§ 40 pkt 5 lit. a) oraz – co równie istotne, a mogące wywoływać wątpliwości – zawodnikowi, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) wskutek otrzymania dwóch napomnień (żółtych kartek) wlicza się obie żółte kartki do ewidencji żółtych kartek (§ 40 pkt 5 lit. b).
Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją rozpoczyna się od następnego meczu po otrzymaniu kartki. Od kar tych nie można się odwoływać oraz nie mogą być one zmniejszone, zawieszone lub darowane i – jak stanowi § 40 pkt 12 Regulaminu rozgrywek seniorów na sezon 2005/2006 Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej - należy je bezwzględnie odbyć.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika