Finansowanie klubów na nowo

Znaczące zmiany w zakresie opodatkowania i finansowania klubów sportowych, w tym klubów biorących udział w rozgrywkach ligi zawodowej jaką jest PLK, wprowadza obowiązująca od 1 września 2005 r. ustawa o sporcie kwalifikowanym.
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zapis, który stanowi, iż wolne od podatku są dochody podatników będących klubami sportowymi w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży. To zwolnienie podatkowe pozwoli klubom sportowym na większe finansowe zaangażowanie w prowadzenie drużyn młodzieżowych, których posiadanie będzie miało istotne znaczenie w kontekście zmian ustaw podatkowych związanych z finansowaniem klubów przez sponsorów.
W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustawa o sporcie kwalifikowanym wprowadza zapis, iż od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki w wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów.
Bezwzględnym warunkiem skorzystania przez kluby biorące udział w rozgrywkach PLK z dobrodziejstw tego zapisu jest spełnienie minimalnych wymogów co do liczby zawodników, w tym liczby juniorów. Dlatego dodatkowego znaczenia nabiera zwolnienie od podatku dochodów klubów w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży.
Przepis zezwalający podatnikom na odliczenie wydatków na działalność klubów sportowych daje potencjalnym sponsorom dodatkowe możliwości finansowania klubów sportowych, którzy w zależności od zamierzonych celów podatkowych będą mogli bądź zaliczać do kosztów uzyskania przychodu kwoty przeznaczone na reklamę poprzez klub sportowy, bądź odliczyć od podstawy opodatkowania środki przekazane klubowi w drodze darowizny, czy umowy sponsorskiej.
Zgodnie z przyjętą w Polsce zasadą zmian w przepisach podatkowych, artykuły wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2006 r.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika