Główna Komisja Sportu Żużlowego

Główna Komisja Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego, zwana w skrócie GKSŻ, jest społecznym organem Zarządu Głównego PZM. GKSŻ realizuje zadania i politykę Polskiego Związku Motorowego w zakresie sportu żużlowego. Podmiot ten funkcjonuje na podstawie Regulaminu Głównej Komisji Sportu Żużlowego PZM. Komisja poprzez nadane jej w regulaminie uprawnienia i obowiązki jest organem wielce istotnym dla polskiego sportu żużlowego, decydując o zasadach funkcjonowania i tym samym o obliczu całej dyscypliny. Jej przykładowa lista zadań to: opracowywanie, aktualizacja i uzupełnianie regulaminów sportowych; opracowywanie planów oraz programów rozwoju dyscypliny; nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów, preliminarzy budżetowych, programów, regulaminów; wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników; rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów oraz wydawanie orzeczeń i decyzji w sprawach dyscypliny; podejmowanie działań wynikających z przynależności PZM do międzynarodowych federacji FIM i UEM; podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla dyscypliny oraz wyszukiwanie innych źródeł finansowania (par. 4 Regulaminu Głównej Komisji Sportu Żużlowego PZM). Te wszystkie obowiązki, które należy jednak rozpatrywać bardziej w kategoriach szansy dla całej dyscypliny, wymagają od GKSŻ, która powinna dążyć do osiągnięcia przez sport żużlowy w Polsce wysokiego poziomu sportowego i marketingowego, aby była ciałem niezwykle efektywnym. I tu pojawia się pewien problem. Według par. 7 Regulaminu GKSŻ PZM, Komisja składa się z nie więcej niż 30 członków. W skład GKSŻ muszą jednak wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów żużlowych Ekstraligi, I i II ligi, Przewodniczący Kolegium Sędziów Sportu Żużlowego oraz przedstawiciel klubów mini żużla. W obecnej sytuacji obligatoryjnie w skład Komisji musi więc wchodzić co najmniej 24 osoby. Niestety liczebność GKSŻ i jej skład powodują, iż organ ten nierzadko ma wielkie problemy ze zrealizowaniem nałożonych przez regulamin obowiązków. Sami działacze, zarówno klubowi jak i związkowi, często wspominają o konieczności zmian w przepisach dotyczących przede wszystkim liczebności i składu GKSŻ. Kończący się sezon żużlowy i następująca po nim przerwa zimowa będzie okazją do przeprowadzenia zmian w omawianych kwestiach. Czy takie nastąpią i jaki przybiorą kształt poinformuję Czytelników zaraz po ich wprowadzeniu.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika