Gdy nie ma sędziego

Wielokrotnie, szczególnie w najniższych klasach rozgrywek piłkarskich, zdarzają się sytuacje, gdy wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie nie przybywają na zawody. Często na trybunach padają wtedy pytania: czy mecz się odbędzie, kto go ewentualnie będzie sędziował, czy mecz z innym niż planowano sędzią będzie ważny?
W naszym regionie kwestie te normuje Regulamin rozgrywek seniorów na sezon 2005/2006 wydany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Regulamin ten stosuje się do rozgrywek IV ligi dolnośląskiej, klasy okręgowej, klasy A, klasy B oraz rozgrywek o Puchar Polski. Otóż, według par. 18 pkt. 1 Regulaminu, sędziów do prowadzenia zawodów IV ligi wyznacza Dolnośląskie Kolegium Sędziów, a dla klasy okręgowej i klas niższych, Kolegium Sędziów macierzystego ZPN. Prowadzenie zawodów mistrzowskich lub pucharowych bez sędziego zawodów jest niedopuszczalne, podobnie jak prowadzenie zawodów z jednym sędzią-asystentem lub w ogóle bez asystentów. W sytuacji, gdy na zawodach nieobecny jest sędzia zawodów, natomiast obecni są sędziowie-asystenci, funkcję sędziego zawodów powinien przejąć 1-szy sędzia-asystent (par. 18 pkt. 5 Regulaminu rozgrywek seniorów na sezon 2005/2006). Jeżeli na zawody przybędzie sędzia zawodów, a nie przybędzie sędzia-asystent, jego funkcję musi pełnić sędzia przygodny, uzgodniony przez kapitanów drużyn (par. 18 pkt. 6). Jest jeszcze trzecia ewentualność, gdy na zawody nie dociera żaden z sędziów. W tym wypadku, kapitan drużyny gospodarzy musi o tym fakcie - co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów - zawiadomić kapitana drużyny gości, prosząc go o przedstawienie kandydata do prowadzenia zawodów (par. 18 pkt. 2). Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z przedstawionych kandydatów do prowadzenia meczu. W przypadku, gdy jeden z tychże kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. Przy braku zgody o wyborze sędziego decyduje losowanie, przy którym muszą być obecni kapitanowie obu drużyn. Fakt powyższego wyboru sędziego musi być opisany w sprawozdaniu z zawodów i potwierdzony podpisami kapitanów drużyn przed rozpoczęciem zawodów. Za dostarczenie sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest klub-gospodarz zawodów.
Bardzo istotna jest norma z par. 18 pkt. 10 Regulaminu rozgrywek seniorów na sezon 2005/2006, która stanowi, iż niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego (sędziów) zawody muszą być rozegrane jako mistrzowskie a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywka jest towarzyska będzie nieważna.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika