Gdzie jest sędzia?

Zasady obsady sędziowskiej na zawody mistrzowskie w koszykówce ustalone zostały w § 4 Regulaminu rozgrywek PLK S.A. Zgodnie z tym aktem zawody mistrzowskie organizowane przez PLK S.A. prowadzą sędziowie nominowani przez Kolegium Sędziów PZKosz (ust. 1). Zarząd PLK S.A. ma jednak prawo złożenia wiążącego protestu odnośnie nominacji sędziowskiej dokonanej przez Kolegium Sędziów PZKosz (ust. 2).
Teoretycznie może się zdarzyć, iż sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów PZKosz nie przybędą na zawody. Wtedy to do ich prowadzenia zobowiązani są sędziowie obecni w obiekcie sportowym, z wyłączeniem sędziów bezpośrednio związanych z grającymi zespołami, jak trener, kierownik, itp.(ust. 3). Obsadę sędziowską w tym przypadku ustala w kolejności: komisarz techniczny, przedstawiciel Zarządu PZKosz, przedstawiciel Kolegium Sędziów PZKosz o ile jest obecny na zawodach lub ewentualnie upoważniony przedstawiciel gospodarza zawodów po uzgodnieniu z kierownikiem lub trenerem drużyny gości (ust. 4). Zawody takie będą rozegrane jako mistrzowskie pomimo zmiany obsady sędziowskiej oraz godziny rozpoczęcia spotkania (ust. 5).
Regulamin rozgrywek PLK S.A. nie przewiduje jednak sytuacji, w której na zawody nie dotrą sędziowie wyznaczeni do ich prowadzenia ani w obiekcie sportowym nie będzie żadnego sędziego. Mniemać można, iż zawody takie nie zostaną rozegrane w zakładanym terminie. Z § 10 Regulaminu rozgrywek dowiadujemy się, iż w przypadku nierozegrania zawodów mistrzowskich z przyczyn uznanych za niezależne od klubów biorących w nich udział (a taką przyczyną jest bez wątpliwości brak sędziego), Zarząd PLK S.A. wyznacza nowy termin rozegrania zawodów (ust. 1). Koszty wynikające z powtórnego rozegrania meczu ponosi jednak strona, która miała być gospodarzem spotkania w pierwotnym terminie (ust. 2). Niezrozumiałym i mało sprawiedliwym wydaje się zatem obowiązek poniesienia kosztów organizacji przełożonego meczu nałożony na kluby w sytuacji, gdy nie było komu sędziować.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika