Gram - nie biorę

Jeden z klubów Dominet Basket Ligi w ostatnim czasie rozwiązał umowę kontraktową z zawodnikiem, co – jak podały gazety – spowodowane było używaniem przez koszykarza marihuany. Nie wdając się w rozważania dotyczące tej sprawy, w dzisiejszym artykule chciałbym omówić kwestię zażywania narkotyków przez sportowców w świetle obowiązującego prawa.
Na początku przytoczyć trzeba definicję ustawową dopingu, do którego zaliczają się również – według wciąż obowiązującego rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu - narkotyki. Otóż, dopingiem jest stosowanie przez zawodników zakazanych środków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe (art. 50 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym). Ust. 2 wskazanego artykułu stanowi, iż stosowanie dopingu jest zabronione. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów antydopingowych określonych przez międzynarodowe organizacje sportowe (art. 55 ustawy). Zasadzie tej wtóruje Regulamin rozgrywek PLK S.A., który przewiduje, iż za naruszenie przepisów antydopingowych zawodnik może ponieść karę przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach w sprawie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie (§ 53 ust. 3 pkt 8).
W koszykówce obowiązuje w tej kwestii wydany przez FIBA Regulamin kontroli dopingowej, który w rozdziale 6.8 przewiduje sankcje nakładane na zawodników stosujących środki dopingowe. W przypadkach, kiedy w organizmie zawodnika wykryto niedozwoloną substancję w śladowych ilościach, gdy zawodnik użył środka nieświadomie i gdy stało się to po raz pierwszy, regulamin przewiduje łagodną sankcję w postaci upomnienia. W innych przypadkach stosuje się sankcję zawieszenia (do dwóch lat, gdy wykroczenie miało miejsce po raz pierwszy, lub zawieszenia dożywotniego w przypadku powtórnego uchybienia).
Jednocześnie należy wskazać, iż sama umowa kontraktowa zawarta pomiędzy zawodnikiem a klubem ustanawiać może dodatkowe sankcje za stosowanie przez zawodnika dopingu (w tym narkotyków). Najczęściej jest to sankcja w postaci rozwiązania umowy kontraktowej z winy zawodnika lub zapłata przez zawodnika kary finansowej. Strony umowy mają jednak w tym względzie pełną dowolność.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika