Ile mam na rękę?

Przepisy PZKOSZ i regulamin PLK przewidują, iż zawodnikiem profesjonalnym jest osoba uprawiająca sport na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze i otrzymująca za to wynagrodzenie (obie te umowy nazywane są kontraktem).
Od wyboru przez klub i zawodnika umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zależy kwota faktycznie otrzymanego przez zawodnika wynagrodzenia.
Przepisy regulujące ubezpieczenia społeczne przewidują możliwości nieodprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem składki zdrowotnej) w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą uczącą się, która nie ukończyła 25 roku życia oraz w przypadku, gdy zawodnik z innego tytułu ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, np. zawarł umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym.
Umowa taka nie może jednak zostać zawarta z obecnym klubem, gdyż w § 59 regulaminu PLK wprowadzono zakaz zawierania przez zawodników innych niż kontrakt umów z klubem.

W celu przykładowego wskazania różnic w otrzymywanym wynagrodzeniu przyjmijmy, że klub chce przeznaczyć na wynagrodzenie zawodnika kwotę 5.000 zł miesięcznie.
Zawierając z zawodnikiem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną klub zobowiązany będzie do odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.853 zł oraz zaliczki na podatek dochodowy od 253 do 323 zł. Zawodnik otrzyma więc wynagrodzenie nie większe niż 2.894 zł.
Jeżeli jednak zawodnik uczy się, nie przekroczył 26 roku życia i zawarł z klubem umowę cywilnoprawną, klub potrąca tylko podatek dochodowy w kwocie 760 zł, co daje netto 4.240 zł.
Z kolei w przypadku posiadania przez zawodnika umowy z innym pracodawcą klub odprowadza składkę zdrowotną 425 zł oraz podatek dochodowy 372,5 zł. Wynagrodzenie zawodnika w takim przypadku wyniesie 4.202,5 zł.
Powyższy przykład pokazuje, iż biorąc pod uwagę wysokość osiąganych zarobków zawodnikom opłaca się szukać rozwiązań innych, niż pojedyncza umowa o pracę z klubem.
Należy jednak pamiętać, że osoba posiadająca umowę o pracę jest przez prawo chroniona o wiele mocniej niż osoba, która zawarła kontrakt cywilnoprawny.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika