Jak nagradzać?

Tegoroczne rozgrywki koszykarskie, które weszły już w fazę play-off, zmierzają powoli ku końcowi. Po sezonie zwycięskie drużyny zostaną prawdopodobnie dodatkowo nagrodzone za bardzo dobre wyniki sportowe (nagrodzone przez klub, sponsorów klubu, czy władze samorządowe).
Na tych ostatnich chciałbym się dzisiaj skoncentrować w szczególności. Zgodnie bowiem z ustawą o sporcie kwalifikowanym, zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 37 ust. 1). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może określić warunki i tryb przyznawania tychże wyróżnień i nagród, ich rodzaje oraz wysokość nagród pieniężnych. Nie ma wątpliwości, że władze samorządowe, pomne zasług zawodników drużyny, która poprzez swoje bardzo dobre występy sportowe propaguje miasto, mogą nagrodzić tychże zawodników finansowo. Prawo daje im bowiem takie możliwości.
Nagrody finansowe ufundowane przez władze samorządowe w przeciwieństwie do nagród od sponsorów - mają dodatkowy pozytywny wydźwięk dla samych zawodników. Otóż, biorąc pod uwagę par. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należy stwierdzić, że nagrody za wyniki sportowe wypłacane ze środków budżetowych samorządów, nie stanowią przychodów będących podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast nagrody wypłacane przez sponsorów stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jak więc wyraźnie widać, nagrody finansowe wypłacane ze środków budżetowych jednostek samorządowych są dla zawodników bardzo korzystne. Nagrody te bardzo dobrze świadczą również o władzach samorządowych, które nie pozostają bierne wobec wybitnych sportowców, reprezentantów miast.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika