Jak przełożyć mecz?

Niestety, 14. kolejka DBE nie została w całości rozegrana w pierwotnie zakładanym terminie. Zatrucie pokarmowe aż 9 graczy jednego z zespołów spowodowało konieczność odwołania meczu. Jak na takie zdarzenie zapatruje się regulamin rozgrywek?
Według § 19 ust. 2 Regulaminu rozgrywek PLK S.A. zmiana terminu spotkania może nastąpić na wniosek klubu jedynie z ważnego powodu i wymaga każdorazowej zgody Głównego Komisarza Ligi. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest po zasięgnięciu opinii zainteresowanych klubów. Ponadto, według § 19 ust. 6 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Główny Komisarz Ligi ma prawo samodzielnie zmienić ustalony termin spotkania. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznano przykładowo: siłę wyższą, epidemię choroby, interes reprezentacji narodowej, transmisję telewizyjną, interes klubu występującego w europejskich rozgrywkach pucharowych, itp. Gwoli dopełnienia informacji wskażę, iż również PZKosz może zmienić ustalony terminarz spotkań, o ile zmiana taka uzasadniona jest interesem reprezentacji narodowej lub klubu występującego w europejskich rozgrywkach pucharowych (§ 19 ust. 7).
W przypadku nierozegrania zawodów mistrzowskich lub ich przerwania z przyczyn uznanych za niezależne od klubów biorących w nich udział, Główny Komisarz Ligi wyznacza nowy termin ich rozegrania (§ 10 ust. 1 Regulaminu rozgrywek PLK S.A.).
Regulamin rozgrywek ustanowił jedynie dwie zapory przeciwko praktyce nagminnego przekładania meczy. Jest to wynikająca z § 19 ust. 3 zasada, według której zmiana terminu spotkania nie może doprowadzić do zaniechania sportowej rywalizacji, a tym samym do uzyskania niezasłużonych korzyści przez inne zespoły uczestniczące w rozgrywkach. Ale jest to również wynikający z § 19 ust. 4 obowiązek wpłaty na konto PLK S.A. przez klub wnioskujący o zmianę terminu zawodów opłaty manipulacyjnej. Czy wskazane przepisy rzeczywiście stanowią barierę dla ewentualnych nadużyć? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam obserwacja ligowych realiów.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika