Jest czas na zmiany

W ubiegłym tygodniu władze Ekstraligi Żużlowej spółki z o.o. – podmiotu mającego docelowo przejąć organizację ligi zawodowej żużla – zgłosiły do sądu wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji spółki do przejęcia przez nią zarządzania najwyższą klasą rozgrywkową speedwaya pozostanie już tylko podpisanie umowy o przekazaniu rozgrywek pomiędzy spółką a Polskim Związkiem Motorowym. Umowa ta ma według planów wejść w życie w dniu 1 listopada 2006 r.Spore wyzwania w związku z tym faktem czekają kluby, które uczestniczyć będą w rozgrywkach ekstraligi w sezonie roku 2007. Jednym z obowiązków z tym związanych, a wynikającym z art. 14 ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym jest funkcjonowanie klubów w formie prawnej spółki akcyjnej. Swój głos w tejże sprawie – na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o sporcie kwalifikowanym - zabrał Minister Sportu Tomasz Lipiec wydając zgodę, na podstawie której kluby żużlowe muszą posiadać status spółki akcyjnej najpóźniej do dnia 30 października 2006 r. Jak jednak wiadomo większość klubów wciąż działa w formie prawnej stowarzyszenia. W związku z tym duża część klubów zaczyna forsować teorię, według której kluby nie są w stanie w tak krótkim czasie sprostać wyzwaniu powołania spółki akcyjnej.
Otóż wskazać trzeba, iż działania mające na celu powołanie spółki akcyjnej – co mogę potwierdzić własną praktyką – nie wymagają nakładu pracy w okresie dłuższym niż do dnia 30 października br. Tezę tą potwierdza dodatkowo fakt, iż Kodeks spółek handlowych wprowadza instytucję „spółki akcyjnej w organizacji”, natomiast żaden z przepisów prawa nie wyklucza przy spełnieniu wymogu z art. 14 ust 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym istnienia spółki akcyjnej właśnie na tym etapie rozwoju.
Jak stanowi art. 323 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą zawiązania spółki (tj. zawiązania spółki przez jedną lub więcej osób, a w tym podpisania statutu przez założycieli) powstaje spółka akcyjna w organizacji. Spółka akcyjna w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (art. 11 § 1 ksh). Natomiast z chwilą wpisu do rejestru staje się ona spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą spółka akcyjna staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. 12 ksh). Pomiędzy powstaniem spółki akcyjnej w organizacji, a ustanowieniem spółki akcyjnej musi dojść do wielu – często czasochłonnych - czynności prawnych. Jednak powstanie spółki akcyjnej w organizacji – odpowiedniej ze względu na spełnienie omawianego obowiązku - jak już wskazałem wymaga tylko podjęcia idei zawiązania spółki oraz skonstruowania i podpisania jej statutu przez założycieli. Tym samym wskazać trzeba, że nie ma faktycznych podstaw do twierdzenia o niewykonalności przez kluby ekstraligi żużlowej obowiązku z art. 14 ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym w związku ze wskazaną zgodą Ministra Sportu.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika