Kasa nie gra, ale...

Jak wiadomo, odniesienie sukcesu we współczesnym sporcie jest często nie tylko celem samym w sobie, ale również możliwością zarobienia dużych pieniędzy. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są możliwości podmiotów organizujących reprezentację narodową koszykarzy do mobilizacji finansowej jej członków.
Na podstawie art. 37 ustawy o sporcie kwalifikowanym zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane nagrody ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Nagrody ze środków budżetu państwa przyznaje Minister Sportu na podstawie rozporządzenia. Natomiast nagrody przyznawane ze środków samorządowych, przyznaje się na podstawie uchwały organu stanowiącego takiej jednostki.
Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników stanowi (§ 6. 1.), iż nagrodami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym są jedynie nagrody pieniężne. Minister przyznaje nagrody na wniosek polskiego związku sportowego, udokumentowany protokołem z wynikami zawodów.
I tak, podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota 2.300 złotych (§ 10). Nagroda może być przyznana m.in. w wysokości do 11-krotności podstawy za zajęcie I miejsca w ME, do 6-krotności podstawy za zajęcie II miejsca w ME, do 4-krotności podstawy za zajęcie III miejsca w ME (§ 11). Zawodnikom dyscyplin sportów zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 75 % nagrody indywidualnej (wskazanej w § 11), pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi (zgodnie z § 15 rozporządzenia).
Oprócz tego drużyna może i bardzo często ma obiecane nagrody finansowe od sponsorów reprezentacji.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika