Klub sportowy jako organizacja pożytku publicznego

Ustawa o sporcie kwalifikowanym zachęca kluby sportowe, a w przypadku lig zawodowych wręcz wymusza przekształcanie swojej struktury organizacyjnej w spółki akcyjne. Jednakże ze względów czysto finansowych nie wszystkie kluby są w stanie dokonać takich przekształceń. Interesujące możliwości stwarza ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Stanowi ona, iż klub sportowy działający w formie stowarzyszenia może być organizacją pożytku publicznego działającą między innymi w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a co ważne, może nawet prowadzić działalność gospodarczą!
Co do zasady prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Należy jednak pamiętać o warunku określonym w art. 20 pkt 4 powyższej ustawy. Zgodnie z wymienionym przepisem działalność gospodarcza musi być prowadzona w „rozmiarach służących realizacji celów statutowych”. Należy więc uznać, iż dopóki cel zarobkowy nie dominuje nad celem statutowym, to działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z powyższym zapisem. Chodzi o taką sytuację, gdy działalność statutowa organizacji będzie jej działalnością podstawową, natomiast działalność gospodarcza będzie wyłącznie działalnością uboczną, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej.
Klub sportowy jako organizacja pożytku publicznego na tle innych klubów zajmuje pozycję uprzywilejowaną. W stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego ustawa przewiduje szereg zwolnień podatkowych, takich jak zwolnienia z: podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej czy opłat sądowych. Organizacja taka może również na uprzywilejowanych warunkach nabywać i korzystać z nieruchomości należących do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Ważnym krokiem w kierunku organizacji pożytku publicznego było stworzenie przez prawodawcę możliwości przekazania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 1 % na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają takim organizacjom nieodpłatne informowanie o ich działalności. Klub jako organizacja pożytku publicznego ma również prawo do zatrudniania poborowych odbywających służbę zastępczą czy też korzystania z pomocy małoletnich wolontariuszy w zbiórkach publicznych.
Posiadanie przez klub sportowy statusu organizacji pożytku publicznego stwarza szereg udogodnień przyczyniających się do wzrostu działalności i aktywności takiego podmiotu. Należy jednakże pamiętać, iż status takiej organizacji nie nabywa się automatycznie. Z wnioskiem takim należy wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego, a całkowity koszt rejestracji wynosi 250,- zł.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika