Komisja Orzekająca Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o.

18 marca 2007 r. prezes zarządu Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. powołał członków Komisji Orzekającej Ligi. Komisja - działająca w 3-osobowych zespołach - będzie miała za zadanie rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i nakładanie sankcji oraz kar na uczestników rozgrywek żużlowej ekstraligi. Swoją właściwością Komisja Orzekająca Ligi będzie obejmowała również wrocławski klub żużlowy. W związku z tym pragnę przybliżyć Czytelnikom kompetencje tego – nowego w strukturach speedwaya – organu. Komisja Orzekająca Ligi Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. działa zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Sportu Żużlowego, a także aktami normatywnymi uchwalonymi przez zarząd spółki i/lub Polski Związek Motorowy oraz wspólnymi dokumentami zarządu spółki i Polskiego Związku Motorowego (§ 2 Regulaminu Komisji Orzekającej Ligi).
Komisja jest organem orzekającym wedle swojej właściwości w I instancji, a organem odwoławczym od orzeczeń Komisji w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach dotyczących przynależności klubowej jest Trybunał Polskiego Związku Motorowego (§ 3 Regulaminu). W skład Komisji wchodzi obecnie 4 członków, a regulamin ustala ich liczebność w zakresie od 3 do 6 członków (§ 4 Regulaminu). Członków tych powołuje i odwołuje prezes zarządu Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. na 3-letnią kadencję.
Skład orzekający Komisji stanowi 3 członków. Do składu orzekającego wchodzi Przewodniczący Komisji, Członek Sprawozdawca oraz jeden członek wyznaczany przez Przewodniczącego Komisji (§ 16 Regulaminu). Komisja wydaje orzeczenia, które zapadają zwykłą większością głosów. Żaden z członków nie może wstrzymać się od głosu (§ 18 Regulaminu).
Co do zasadniczej z punktu widzenia klubów sportowych kwestii wykonalności orzeczeń Komisji Orzekającej Ligi to zgodnie z § 23, nałożone przez Komisję kary pieniężne lub odszkodowania muszą być wpłacone na konto Ekstraligi Żużlowej spółki z o.o., osoby lub podmiotu, któremu przysługują, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia Komisji. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej, osoba lub podmiot, którego dotyczy orzeczenie Komisji ulega zawieszeniu do czasu wykonania decyzji o karze lub odszkodowaniu. Decyzję o zwieszeniu wydaje zarząd spółki.
Jak się okazało, na pierwsze orzeczenie Komisji Orzekającej Ligi Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. nie musieliśmy długo czekać, ponieważ przyczynkiem do jego wydania był już jeden z meczy pierwszej kolejki rozgrywek ekstraligi. Za czyny polegające m.in. na wrzucaniu przez kibiców na tor w trakcie trwania zawodów żużlowych niebezpiecznych przedmiotów, a także na dopuszczeniu do zamieszek wśród kibiców z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia zawodów przez organizatora, jeden z klubów ukarany został przez Komisję karą 15.000 zł oraz zamknięciem toru żużlowego na jeden mecz ligowy w zawieszeniu na 1 rok, a także łączną karą 7.000 zł do wykonania.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika