Kryteria oceny pracy sędziów piłkarskich

W ostatnim czasie dużo emocji i dyskusji, za sprawą szwedzkiego sędziego Andersa Friska, wzbudziła kwestia oceniania pracy sędziów piłkarskich. Dlatego też dzisiejszy artykuł poświęcony jest zasadom oceny pracy sędziów w lidze polskiej. Sposoby oceny sędziów piłkarskich i konsekwencje wynikające z poziomu sędziowania wyznaczają Zasady awansu i spadku sędziów I i II ligi oraz Zasady awansu i spadku sędziów III ligi. Przepisy nakładają na sędziów piłkarskich wiele szczegółowych obowiązków i wymogów, takich jak np. minimum średnie wykształcenie, sprawność fizyczna i sportowa sylwetka, aktywne działanie w macierzystej organizacji sędziowskiej, pozytywna ocena pracy, nienaganna postawa etyczno-moralna, zakaz bycia pracownikiem, bądź działaczem klubu sportowego. Zgodnie z przepisami sędziowie I ligi mogą mieć między 25 a 47 rokiem życia; sędziowie II ligi między 23 a 45; a w III lidze wiek sędziów wynosi 22-40 lat. Podczas wszystkich zawodów ligowych i meczów Pucharu Polski, sędziowie prowadzący spotkanie są oceniani przez specjalnych obserwatorów. Obserwatorzy wystawiają oceny w skali od 5 do 10 punktów, co 0,10 punktu. Przepisy są bardzo surowe, bowiem od tych ocen nie przysługuje odwołanie. O tym, kto uzyska status obserwatora decyduje Zarząd Kolegium Sędziów PZPN. W meczach wyższego szczebla status obserwatorów uzyskać mogą tylko byli sędziowie. Obserwatorzy I, II i III ligi nie mogą być, podobnie jak sędziowie, pracownikami ani działaczami klubów występujących na tych szczeblach rozgrywek. Nie mogą też otrzymywać żadnych świadczeń poza ryczałtem obserwatora. Oczywiście, ma to na celu zapewnienie ich bezstronności.
Ilość uzyskanych punktów jest bardzo ważna ze względu na fakt, że sędziowie, którzy prezentują wyższy poziom (czyli uzyskują wyższe noty) będą prowadzić spotkania znacznie częściej niż ich koledzy z końca tabeli. W przypadku uzyskania za spotkanie oceny poniżej 6 punktów, obsada sędziego w kolejnych meczach zostaje wstrzymana, a Zarząd Kolegium Sędziów w danym wojewódzkim związku piłki nożnej przeprowadza analizę i ocenę spotkania na podstawie zapisu wideo. Jeśli podtrzymana zostanie negatywna ocena pracy sędziego wyciąga się wobec niego dalsze sankcje. W każdym sezonie, dla sędziów I i II ligi przeprowadza się kursy i egzaminy kwalifikacyjne, także kondycyjne. Aby je przejść pomyślnie trzeba przebiec dystans min. 2900 m w 12 minut, 50 m w 7,5 sek oraz 200 m w 32 sek. Dla kobiet wymagania są nieco złagodzone. Sprawdzian ten sędziowie składają się w następującej kolejności: 12 min, 200 m, 50 m, 200 m, 50 m. Z kolei w przypadku egzaminu teoretycznego minimum zaliczeniowe wynosi 80 % poprawnych odpowiedzi. Za każdy nie zaliczony egzamin zarówno kondycyjny, jak i teoretyczny ogólna ocena obniżana jest o 0,5 punktu. Na koniec sezonu ustala się listę kwalifikacyjną. Sędziowie, którzy uzyskali najmniej punktów spadają do niższej ligi. Odpowiednio, sędziowie niższych lig z wysokimi notami – awansują. Uzyskanie awansu jest niezwykle trudne, także z tego powodu, że jest ograniczona liczba etatów sędziowskich w poszczególnych ligach. W II lidze może występować nie więcej niż 26 sędziów, a w I lidze maksimum 20. Jak z tego wynika, konkurencja między arbitrami jest spora.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika