Kto może awansować do ekstraklasy?

Z uwagi na fakt, że po mistrzostwach świata w piłce ręcznej mężczyzn dyscyplina ta bardzo zyskała na popularności, dzisiaj poświęcę jej należyte miejsce. W przeciwieństwie jednak do większości mediów opiewających niewątpliwy sukces naszych szczypiornistów skoncentruję się na I lidze piłki ręcznej kobiet.
Ostatnio zarysowała się tam pewna problematyka, którą chciałbym omówić. Dotyczy systemu awansu klubów I ligi do ekstraklasy w kontekście udziału w rozgrywkach pierwszoligowych drugich zespołów klubów sportowych, a także w kontekście rezygnacji z występów w wyższej klasie rozgrywkowej drużyny, która zajęła premiowane awansem miejsce.
Jak kibicom wiadomo, wiele spośród klubów sportowych – nie tylko w piłce ręcznej – zgłasza do rozgrywek ligowych więcej niż jedną drużynę. W przypadku piłki ręcznej zezwalają na to Postanowienia Związku Piłki Ręcznej w Polsce, które w § 7 ust. 1 stanowią, iż „organizacja (w znaczeniu „klub sportowy” – dop. aut.) zobowiązana jest mieć co najmniej jedną drużynę biorącą udział w rozgrywkach”. Tym samym dozwolono na zgłoszenie do rozgrywek ligowych - więcej niż minimalnie wymaganej - jednej drużyny. Faktycznie mamy z tym do czynienia w przypadku dwóchklubów sportowych I ligi piłki ręcznej kobiet. Biorąc pod uwagę zasady prowadzenia rozgrywek, zespoły te nie są pozbawione możliwości zajęcia w lidze miejsca premiowanego awansem do ekstraklasy. Ich udział w wyższej klasie rozgrywkowej wykluczony został jednak przez § 21 ust. 1 Postanowień Związku Piłki Ręcznej w Polsce, który stanowi, iż „każda organizacja ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zespołów, przy zachowaniu w rozgrywkach seniorów różnicy klas pomiędzy każdym z nich”. Przepis ten wyklucza występy w jednej klasie rozgrywkowej dwóch drużyn tego samego klubu. Ponadto – jak już wspominałem – może dojść do sytuacji, w której klub posiadający choćby jedyną drużynę w rozgrywkach pierwszoligowych, która to drużyna zajęła w lidze miejsce premiowane awansem do ekstraklasy, nie zdecyduje się – choćby ze względów finansowych – na zgłoszenie zespołu do tychże rozgrywek. Sytuację taką reguluje § 22 ust. 2 Postanowień Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Według wskazanego przepisu, w przypadku niezgłoszenia przez klub sportowy do rozgrywek zespołu, który uzyskał do nich awans, prawo uczestniczenia w tych rozgrywkach uzyskuje drużyna, która zajęła następne miejsce w końcowej tabeli rozgrywek danej klasy.
Zgodnie z omówionymi przypadkami dojść może zatem do sytuacji, w której awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej nie uzyskają drużyny najwyżej sklasyfikowane w końcowej tabeli rozgrywek, a zespoły z dalszych miejsc, którym odpowiednie przepisy na to zezwalają.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika