Kto wybuduje obiekty na Euro 2012?

W roku 2012 Polska wraz z Ukrainą staną się centrum europejskiej piłki, a Wrocław jedną z aren Mistrzostw Europy. Obecnie nie jest jednak pewne czy mecze mistrzostw rozgrywane będą na zabytkowym Stadionie Olimpijskim czy na wybudowanym od podstaw obiekcie, który swoje miejsce miałby znaleźć najprawdopodobniej we wrocławskiej dzielnicy Maślice. Niezależnie jednak od ostatecznego wyboru, warta przemyślenia jest stosunkowo nowa możliwość budowy obiektów sportowych przy wykorzystaniu instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce dopiero zaczyna nabierać znaczenia. Interesującą nas tematykę omówić trzeba na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169 poz.1420).
Przedmiotem umowy pomiędzy partnerem publicznym (np. miastem), a partnerem prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego (art. 2 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym). Istotę całej instytucji stanowi więc w tym przypadku współpraca pomiędzy dwoma sektorami (publicznym i prywatnym) przy realizacji zadania publicznego. Należy jednak szczególnie podkreślić, iż umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma charakter umowy odpłatnej, mającej charakter świadczenia pieniężnego ustalonego na odpowiednim poziomie i podlegającego wymaganiom gospodarki rynkowej.
Jednym z podstawowych obowiązków partnera prywatnego, który to obowiązek nadaje charakter omawianej instytucji, jest częściowe lub całkowite (w zależności od uzgodnień poczynionych między stronami) poniesienie nakładów na przedsięwzięcie bezpośrednio przez partnera prywatnego lub zapewnienie, by poniósł je inny podmiot (art. 2 ust. 2 ustawy). Z kolei, uczestnictwo podmiotu publicznego w przedsięwzięciu, polega na uiszczeniu wynagrodzenia lub wniesieniu wkładu własnego (art. 6 ust. 1 ustwy).
Można przypuszczać, że omawiana instytucja prawna znajdzie zastosowanie przy realizacji wielu inwestycji związanych z Euro 2012. Istotną kwestią dla podmiotów prywatnych zainteresowanych wejściem we współpracę z sektorem publicznym jest więc regulacja art. 10 ustawy, który stanowi, iż podmiot zainteresowany realizacją określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może sam zgłosić wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że partnerstwo publiczno-prywatne jest szczególną formą zamówienia publicznego, gdyż odbywa się z zaangażowaniem środków publicznych. Najbardziej stosowną formą przetargową będą więc w tym wypadku negocjacje z ogłoszeniem, przy czym należy zaznaczyć, że zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – na podstawie art. 14 ustawy - nie będzie w tym wypadku wymagana.
Równie doniosła jest okoliczność – zaobserwowana z praktyki międzynarodowej – dopuszczająca możliwość łączenia w jednym projekcie środków prywatnych ze środkami mającymi swoje źródło w funduszach Unii Europejskiej.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika