Kto zapomniał o sądzie polubownym?

W poprzednim artykule omówiłem procedurę dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym. Tak jak wspominałem, alternatywą dla tego sądownictwa jest istniejące przy niektórych związkach sportowych, sądownictwo polubowne.
W zakresie sądownictwa polubownego przewidziana jest zasada dobrowolności korzystania z tej formy rozstrzygania sporów. Strony same mogą bowiem zdecydować, czy ewentualne spory, jakie powstaną pomiędzy nimi w przyszłości rozstrzygane będą przez sąd polubowny, czy też powszechny. Inaczej jest np. w piłce nożnej, gdzie zawodnik podpisując kontrakt wyraża tym samym zgodę na rozstrzyganie sporów majątkowych przed Piłkarskim Sądem Polubownym. Sądownictwo polubowne rządzi się swoimi prawami oraz własną procedurą, a sędziowie sądów polubownych nie mogą być jednocześnie sędziami w sądach państwowych. Daje to możliwość rozstrzygnięcia sporu przez osoby specjalizujące się w dziedzinie, której spór dotyczy. Ważne jest przy tym to, aby w sądzie polubownym zasiadały osoby w pełni kompetentne, które przy rozstrzyganiu sporu nie będą kierowały się względami koleżeństwa i znajomości. Sąd polubowny jest w zasadzie jednoinstancyjny, nie ma jednak przeszkód ku temu, aby był on dwuinstancyjny, gdyż jest to zależne wyłącznie od woli stron. Wyrok wydany przez sąd polubowny jest tytułem egzekucyjnym, który po nadaniu mu przez sąd państwowy klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji, podobnie jak wyrok sądu państwowego. Wszystko to w znaczący sposób wpływa na szybkość oraz pewność i skuteczność postępowania. Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi jest znacznie tańsze w porównaniu z sądami państwowymi, sądy polubowne posiadają bowiem własne tabele wpisów sądowych. Są one zazwyczaj niższe od tych, które obowiązują w sądach powszechnych. Kolejną zaletą tego sądownictwa, która wydaje się być szczególnie istotna dla podmiotów związanych ze sportem, jest poufność postępowania. Uznawana jest ona za jedną z najważniejszych cech sądownictwa polubownego.
Sądownictwo to, pomimo swoich niewątpliwych korzyści, nie zostało rozwinięte przy Polskim Związku Koszykówki. Funkcjonuje ono natomiast z powodzeniem w takich chociażby dyscyplinach sportu, jak piłka nożna czy piłka ręczna.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika