Licencja dla Menedżerów Piłkarzy

Osoby chcące prowadzić działalność agencyjną i menedżerską wśród piłkarzy, powinny uzyskać niezbędny dokument, czyli licencje dla menedżerów ds. piłkarzy. Możliwości prowadzenia tego typu działalność przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień są poważnie ograniczone. Uchwała PZPN szczegółowo wskazuje na uprawnienia i obowiązki menedżera. Prowadzą oni sprawy piłkarzy, w szczególności pomagają w zawieraniu umów, występują w imieniu i na rzecz zawodników przed organami FIFA, UEFA i PZPN, prezentują klubom zawodników. Aby uzyskać prawo do wykonywania tego zawodu, konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, gdzie najtrudniejszymi są: zdanie odpowiedniego egzaminu oraz uzyskanie polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Pewne wyjątki przewidziane są na rzecz adwokatów i radców prawnych (aby uzyskać licencję wystarczy zdanie egzaminu) oraz członków rodziny zawodnika. Rodzice, rodzeństwo i współmałżonek mają wszystkie uprawnienia licencjonowanego menedżera w sprawach dotyczących tego zawodnika. PZPN przeprowadza egzaminy 2 razy do roku w terminach wyznaczonych przez FIFA. Problemem może być uzyskanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, bowiem minimalna suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 Franków szwajcarskich. Oczywiście PZPN nie może nikomu zabronić prowadzenia faktycznej działalności menedżerskiej, nie może także wobec takiej osoby stosować żadnych sankcji. Może natomiast nakładać dotkliwe kary dla graczy i klubów, którzy korzystają z pośrednictwa osób nieposiadających licencji.
System licencjonowania działalności menedżerskiej został wprowadzony przepisami FIFA w roku 1994 r. Od samego początku wzbudzał on kontrowersje; zarzucano mu zbytnie ograniczenie do zawodu menedżera ds. piłkarzy i ograniczenie w swobodzie świadczenia usług. W odpowiedzi na to złagodzono restrykcyjność przepisów. W ostatnich miesiącach ponownie podjęto próbę podważenia zgodności przepisów FIFA z prawem UE, jednak bez skutku. Najpierw problem rozpatrywany był przez Komisję Europejską, następnie w Pierwszej Instancji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS stwierdził, że takie ograniczenia nie stoją w sprzeczności z uregulowaniami unijnymi. Ponadto, wg Trybunału, zasadne jest uniemożliwienie pełnej swobody działalności agentów oraz ścisły nadzór nad nimi. Konieczna jest bowiem ochrona piłkarzy przed osobami nieodpowiedzialnymi lub nie posiadającymi odpowiednich kwalifikacji. Niewykluczone, że Laurent Piau, który był powodem w tej sprawie, wniesie odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji. Ma na to czas do 26 marca2005 r.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika