Licencje dla klubów ekstraligi żużlowej

Od sezonu żużlowego 2005 r., wszystkie kluby dopuszczone do rozgrywek Ekstraligi żużlowej zobowiązane są do posiadania licencji. Ich wprowadzenie miało na celu nadanie rozgrywkom żużlowym w Polsce bardziej profesjonalnego charakteru. Przyznawanie licencji odbywa się w ramach procedury licencyjnej realizowanej przez Polski Związek Motorowy za pośrednictwem Zespołu ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, będącego organem I instancji oraz Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, jako organu II instancji. Nadawanie, odmowa nadania, przedłużanie, zawieszanie i pozbawianie klubów licencji następuje na podstawie Uchwały ZG PZM z dn. 25 września 2004 r. w sprawie licencji dla klubów Ekstraligi żużlowej od sezonu 2005. Posiadanie licencji jest warunkiem dopuszczenia klubu do rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Uzyskanie licencji uzależnione jest od spełnienia kryteriów prawnych, sportowych, związanych z infrastrukturą oraz finansowych. Według kryteriów prawnych do rozgrywek żużlowych o DMP dopuszczone zostają kluby posiadające formę prawną stowarzyszenia kultury fizycznej lub sportowej spółki akcyjnej oraz będące członkami PZM. Kryteria sportowe dotyczą miejsc zajętych przez kluby w rozgrywkach ligi żużlowej w sezonie poprzedzającym przyznanie licencji. Najtrudniejsze do realizacji okazały się kryteria dotyczące infrastruktury. Zgodnie z Uchwałą ZG PZM kluby posiadające licencje winny dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i przedstawicielom środków masowego przekazu na oglądanie meczów na dobrze wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych stadionach. W szczególności powinny one posiadać w 2005 r. min. 2 tysiące indywidualnych miejsc siedzących, a od 2006 r. min. 5 tysięcy takich miejsc, dysponować zadaszoną trybuną honorową oraz prasową, oświetleniem (toru o natężeniu min. 900 luxów i parku maszyn o natężeniu min. 400 luxów) oraz być wyposażone w system monitoringu widowni (to ostatnie kryterium wymagane będzie jednak dopiero od sezonu 2006). Najwięcej problemów przysparza klubom spełnienie kryteriów związanych z oświetleniem stadionu. Na osiem klubów Ekstraligi obecnie tylko cztery posiadają oświetlenie. Pozostałe kluby zobowiązane są do przedstawienia Zespołowi ds. Licencji wiarygodnych dokumentów potwierdzających fakt instalacji oświetlenia do dn. 31.07.2005 r. Do chwili obecnej, stadion żadnego z klubów nie posiada systemu monitoringu widowni. Kryteria finansowe określone w Uchwale zobowiązują Kluby do posiadania niezbędnych środków finansowych, przejrzystości prowadzonej księgowości oraz zagwarantowania interesów wierzycieli. W przypadku nie spełnienia przez którykolwiek z klubów wyżej wymienionych kryteriów nie zostanie on dopuszczony do rozgrywek o DMP, a jego miejsce zajmie klub z niższej ligi. W 2005 r. wszystkie kluby otrzymały licencje, pomimo wystąpienia na początku sezonu pewnych problemów (niektóre kluby otrzymały licencje warunkowo). Co roku procedura licencyjna będzie ponawiana. W razie nie wywiązania się klubu ze zobowiązań wynikających z wydanej licencji lub podania fałszywych informacji, nie otrzyma on licencji na następny sezon.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika