Licencjonowanie agentów sportowych

Coraz częściej spotykanym zjawiskiem w różnych dziedzinach sportu jest działalność licencjonowanych menedżerów. Obecnie w żadnym akcie prawnym nie znajdziemy definicji pojęcia agenta czy menedżera sportowego. Należy jednak przyjąć, iż jest to osoba (zarówno fizyczna, jak i prawna) posiadająca określone kwalifikacje zawodowe do reprezentowania zawodników bądź klubów sportowych w stosunkach z podmiotami trzecimi, w szczególności z innymi klubami lub zawodnikami. Jak się okazuje, agenci sportowi działający w różnych dyscyplinach sportu muszą spełnić określone kwalifikacje, aby otrzymać licencję agenta sportowego. Jednakże federacje niektórych spośród dyscyplin sportowych w ogóle nie przewidują w swoich regulaminach wewnętrznych licencjonowania menedżerów sportu.
I tak, w dniu 31 marca 2006 r. Polski Związek Piłki Nożnej przyjął „Uchwałę w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 uchwały, działalność menedżera może wykonywać osoba, która posiada stosowną licencję PZPN. Zwolnieni od tego obowiązku są jedynie: adwokat lub radca prawny, a ponadto rodzice, rodzeństwo lub współmałżonka zawodnika w sprawach dotyczących tego zawodnika (ust. 3).
Podobnie w koszykówce, w której wewnętrzne przepisyorganizacji międzynarodowej FIBA – w „Wewnętrznych przepisach FIBA” – stanowią, iż zarówno zawodnicy, jak i kluby sportowe uprawnieni są do korzystania z usług agentów, którzy reprezentowaliby ich lub dbali o ich interesy w negocjacjach z zawodnikami i klubami sportowymi. Jednakże zastrzeżenie uwzględnione w tych przepisach stanowi, iż wspomniani agenci muszą być licencjonowanymi agentami FIBA (art. H.5.3.1 i art. H.5.3.2). A contrario, przepis art. H.5.3.3 stanowi, że zawodnicy i kluby sportowe nie są uprawnieni do korzystania z usług nielicencjonowanych agentów. Również tutaj - zgodnie z art. H.5.3.4 „Wewnętrznych przepisów FIBA” – osoby mające uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika w kraju swojego stałego pobytu nie mają obowiązku posiadania licencji agenta FIBA, a zawodnicy i kluby sportowe uprawnieni są do korzystania z ich usług w takim samym zakresie jak z usług licencjonowanych agentów koszykarskich FIBA.
Co ciekawe, zarówno federacje światowe, jak i krajowe związki sportowe nie wprowadziły licencji dla menedżerów sportowych w tak popularnych dyscyplinach sportu jak siatkówka, piłka ręczna czy żużel. Oznacza to, iż obowiązki agentów sportowych mogą być wykonywane na rzecz zawodników i klubów sportowych w tych dyscyplinach sportu przez podmioty, które nie spełniają wyżej wskazanych kryteriów.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika