Likwidacja stowarzyszeń

Zdarza się, iż po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, kluby sportowe działające w wielu różnych dyscyplinach sportu borykają się z kłopotami natury finansowej. Jak dowiadujemy się z mediów, obecnie sytuacja nie jest wyjątkowa i działacze kilku spośród klubów sportowych myślą nawet o zaprzestaniu działalności i zlikwidowaniu zarządzanego przez siebie klubu. Mając nadzieję, iż będzie to pomocne w jak najmniejszej ilości przypadków, przedstawię niniejszym zasady likwidacji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Rozdział 5 wskazanej ustawy dotyczy w całości likwidacji stowarzyszeń. Wyjaśnić trzeba, iż pojęcie likwidacji używane jest w nim w znaczeniu procesu prowadzącego do ustania stowarzyszenia. Likwidacja stowarzyszenia polega więc na całkowitym zakończeniu działalności stowarzyszenia, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Celem postępowania likwidacyjnego jest zaspokojenie wierzycieli stowarzyszenia. W przypadku klubów sportowych – biorąc pod uwagę powód podjęcia decyzji o ich likwidacji, którym przypomnijmy jest brak środków finansowych – osiągnięcie wskazanego celu jest szczególnie trudne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Wtórnym celem jest więc w tym przypadku zaprzestanie powstawania nowych zobowiązań stowarzyszenia.
Procesem likwidacyjnym stowarzyszenia zajmuje się likwidator. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. Z kolei, w razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, sam wyznaczając likwidatora (art. 36 ust. 2). Zgodnie z przepisami ustawy likwidator powinien zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji, dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, a także – po zakończeniu likwidacji - zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 37 ust. 1). Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów (art. 37 ust. 2).
Co szczególnie istotne w kwestii działalności likwidowanego stowarzyszenia, nie może ono w trakcie procesu likwidacji prowadzić działalności określonej w statucie. Z chwilą zarządzenia likwidacji ustaje również umocowanie członków zarządu do reprezentowania stowarzyszenia, a w jego imieniu działać może jedynie likwidator.
Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 47, 52-218 Wrocław, e-mail – info@dauerman.com.pl, fax (071) 794 77 85 - postaram się na nie odpowiedzieć na łamach gazety.

Tomasz Dauerman
Radca prawny

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika