Lubię swoje buty

W praktyce prawniczej – w tym także związanej ze sportem - spotkałem się z wieloma mniej lub bardziej zaskakującymi sytuacjami. W ostatnim czasie rozmawiałem z jednym z koszykarzy, którego klub, po podpisaniu kontraktu sponsorskiego z firmą produkującą obuwie sportowe, zobowiązał do występowania w tymże obuwiu podczas meczy ligowych. Duże znaczenie ma w tej sytuacji fakt, iż owe buty są dla tego zawodnika po prostu niewygodne. Czyja racja powinna więc wziąć górę?
Z prawniczego punktu widzenia, zawodnik podpisując umowę kontraktową z klubem, która to umowa zobowiązuje go do brania udziału w rozgrywkach sportowych w sprzęcie dostarczonym przez klub, nie może korzystać z dowolnego, wybranego przez siebie sprzętu (w tym również obuwia). Przyznać przy tym muszę, iż wskazany zapis pojawia się w umowach niezwykle często. Nie zawsze jest on jednak realizowany i egzekwowany przez same kluby. W sytuacji, gdy klub nie ma sponsora będącego producentem odzieży czy obuwia sportowego, wtedy też zwykle nie wymaga od zawodników noszenia konkretnych, dostarczonych przez siebie produktów. Jednak w przypadku koszykarza, którego sprawę poruszamy, klub zobowiązał się do dostarczenia swoim zawodnikom sprzętu wytwarzanego przez sponsora i do występów zawodników w tychże strojach i obuwiu.
Bezsprzecznie zgadzając się z powszechnie uznaną w doktrynie prawa zasadą pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać), stwierdzić należy, że osoba, która zawarła ważną umowę, musi ją wykonać. W pewnych wyjątkowych sytuacjach, gdy strony umowy na to przystaną ze względu na własny interes, można odstąpić od zasady pacta sunt servanda. Ma to miejsce głównie w sytuacjach, gdy skutek wykonania umowy byłby szkodliwy dla samych stron takiej umowy. Uwaga ta nabiera szczególnego wyrazu w omawianej sytuacji sportowca, w kontekście wyników sportowych, jakie może on osiągnąć w niewygodnych – jego zdaniem – butach. Wydaje się, że w tej sytuacji od zasady pacta sunt servanda musiałyby świadomie odstąpić strony zarówno umowy kontraktowej, jak i umowy sponsorskiej. Bez takiego odstąpienia zawodnik obowiązany byłby do występów w butach dostarczonych przez klub.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika