Mój pierwszy kontrakt

Coraz częściej zawodowe kluby sięgają po małoletnich koszykarzy, proponując im profesjonalne kontrakty. W sferze prawnej podpisywanie takich umów wywołuje daleko idące skutki. Po pierwsze, zawodnik, który skończył 13 lat a nie ukończył 18 roku życia, zgodnie z Kodeksem cywilnym ma tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli wszelkie umowy wykraczające poza drobne bieżące sprawy życia codziennego powinny być zawierane przez jego przedstawicieli ustawowych (najczęściej są to rodzice), bądź też w wypadkach ich zawarcia bezpośrednio przez małoletniego, powinny być przez tychże przedstawicieli potwierdzone.
Umowę może potwierdzić również sam zawodnik po skończeniu 18 lat (gdy uzyska tzw. pełną zdolność do czynności prawnych). Jest to reguła, od której nie ma wyjątków, a skutkiem jej niezachowania jest możliwość uwolnienia się stron od podpisanej umowy. Przy czym, w przypadku klubu może to nastąpić wyłącznie po upływie terminu wyznaczonego przedstawicielom ustawowym do jej potwierdzenia. Po drugie, coraz częściej, powołując się na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pojawia się pogląd, iż rodzice sprawujący opiekę nad małoletnim zobowiązani są uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu (znacznie wykraczające poza ramy załatwiania bieżących spraw).
Powinno więc tak być w przypadku zawierania kontraktów długoterminowych, które w sposób wyraźny rzutowałyby na przyszłość zawodnika, zarówno w sferze jego rozwoju fizycznego i duchowego, jak i bytu materialnego. W przeciwnym razie można się narazić na niebezpieczeństwo wystąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy do sądu o jej unieważnienie. Taki przypadek miał miejsce z 17-letnim zawodnikiem, w imieniu, którego umowę zawartą na 7 lat podpisali rodzice bez zezwolenia sądu, i potem ją sąd unieważnił.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika