Na dopingu

Z początkiem czerwca w polskich mediach pojawiła się informacja, iż jeden z koszykarzy, reprezentant Polski został złapany na stosowaniu dopingu. W organizmie tego zawodnika wykryto niedozwolony środek metanabol.
Substancja ta znajduje się na liście „Środków farmakologicznych uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione”. Lista ta stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione. W związku z tym – biorąc pod uwagę przepis ustawy o sporcie kwalifikowanym, który stanowi, iż dopingiem jest stosowanie przez zawodników zakazanych środków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe, a stosowanie dopingu jest zabronione (art. 50) – musiały zostać podjęte odpowiednie działania uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. I tak, kontrolne badania antydopingowe polegają na pobraniu próbek moczu od zawodnika i ich analizie w celu: określenia zawartości środków uznanych za dopingowe lub stwierdzenia stosowania metod uznanych za dopingowe, a także oceny wartości wskaźników uznanych za kryteria dopingu. Kontrolne badania antydopingowe przeprowadza się w trakcie zawodów sportowych oraz poza zawodami - w czasie treningów, zgrupowań, konsultacji i innych zajęć sportowych. O terminie przeprowadzenia badań osoby, które mają być im poddane, nie są wcześniej informowane.
Sankcjami za naruszenie przepisów antydopingowych w owym przypadku może być zawieszenie zawodnika na okres do 2 lat, a także kara pieniężna w wysokości od 5.000 zł do 10.000 zł (§ 91 ust. 6 Regulaminu współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku Koszykówki).
Zastanawiająca jest jednak ewentualność fałszywego oskarżenia o stosowanie dopingu, która w sposób oczywisty przynosi zawodnikowi straty moralne, jak również materialne. Na pytanie o istnienie roszczenia zawodnika w stosunku do podmiotu fałszywie oskarżającego go doping wydaje się, iż należy odpowiedzieć w sposób twierdzący. Roszczenie takie jest ściśle związane z ochroną dóbr osobistych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika