Na podwójnym gazie

Kilkakrotnie w swoich artykułach podawałem przykład ligi NBA, jako modelowy dla naszych krajowych rozwiązań organizacyjno-prawnych. Dzisiejszy artykuł również dotyczył będzie tej amerykańskiej ligi koszykówki, jednak kontekst będzie zupełnie różny od dotychczasowych. Otóż, klika dni temu aresztowano za jazdę pod wpływem alkoholu trenera drużyny Sacramento Kings, Erica Musselmana. Testy przeprowadzone u trenera wykazały 0,11 promila alkoholu we krwi, podczas gdy dozwolony w tym stanie limit wynosi 0,08 promila. Ku przestrodze dla polskich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców zapoznam Czytelników z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi takiej sytuacji w Polsce. Według art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń: „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.” W razie popełnienia tego wykroczenia orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 29 § 1 k.w. zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku popełnienia wykroczenia wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Z kolei Kodeks karny stanowi, iż "Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" (art. 178a). Znamiona czynów opisanych w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń są podobne, a różnica polega jedynie na stopniu intoksykacji alkoholem lub środkiem odurzającym. W art. 87 k.w. chodzi o „stan po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka", w art. 178a k.k. o „stan nietrzeźwości lub znajdowanie się pod wpływem środka odurzającego". Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 155 § 16).
Jak się więc okazuje - biorąc pod uwagę sytuację dotyczącą amerykańskiego trenera - liga NBA powinna być dla naszego sportu wzorem jedynie w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych, a już niekoniecznie i nie w każdej sytuacji wzorem obyczajowości i zdyscyplinowania.

TOMASZ DAUERMAN

* Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach sportowych. Ewentualne pytania proszę kierować na adres: info@dauerman.com.pl, tel. (+71) 79 47 784, fax (+71) 79 47 785

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika