Nadzór i kontrola w PZN

U progu rozpoczynającego się właśnie sezonu narciarskiego sytuacja w Polskim Związku Narciarskim wciąż pozostaje niejasna. Na obraz taki składają się m.in. zarzuty postawione przez prokuraturę prezesowi Polskiego Związku Narciarskiego, zawieszenie współpracy ze związkiem przez jego głównego sponsora oraz zawieszenie w obowiązkach członków zarządu PZN. Na wspomnianą sytuację obojętne nie pozostało Ministerstwo Sportu. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu sprawuje nadzór nad działalnością polskich związków sportowych. Do wykonywania powierzonych zadań przyznano mu we wskazanej ustawie (art. 18 ust. 2) pewne uprawnienia, tj. żądanie dostarczenia przez władze polskiego związku sportowego, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał zebrania członków lub delegatów; żądanie złożenia niezbędnych wyjaśnień; dokonanie kontroli polskiego związku sportowego. Jeżeli natomiast działalność polskiego związku sportowego jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu lub regulaminów – co miało miejsce w przypadku PZN - organ sprawujący nadzór może m.in. zawiesić w czynnościach władze polskiego związku sportowego i wyznaczyć kuratora do czasu wyboru nowych władz (art. 23 ust. 1 ustawy). Minister Sportu postanowił skorzystać z tego uprawnienia i pismem z dnia 14.11.2005 r. zawiesił w obowiązkach władze PZN (Zarząd, Komisję Rewizyjną, Walne Zgromadzenie Delegatów oraz Sąd Koleżeński) i powołał dla związku kuratora, którym został były trener reprezentacji skoczków narciarskich Apoloniusz Tajner. Według art. 23 ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym kuratorowi polskiego związku sportowego przysługują statutowe uprawnienia władz polskiego związku sportowego do czasu wyboru nowych władz. Obowiązkiem wynikającym z ustawy jest jednak zwołanie przez kuratora, w terminie 3 miesięcy, walnego zgromadzenia członków lub delegatów w celu wyboru nowych władz polskiego związku sportowego (art. 23 ust. 3 ustawy).
Wydaje się, iż w Polskim Związku Narciarskim zajdą poważne zmiany. W celu pełnego zobrazowania sytuacji wspomnieć bowiem trzeba, iż prokuratura od kilku miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie niegospodarności w PZN, a do tego w ostatnim czasie w związku przeprowadzana jest kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej i Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami i po uzgodnieniu z prokuraturą zakresu kontroli w PZN, Najwyższa Izba Kontroli będzie sprawdzała w centrali narciarskiej wykorzystanie środków budżetowych oraz zbada struktury związku, Urząd Kontroli Skarbowej zajmie się z kolei przychodami i wydatkami związku. Obydwa organa kontroli przeprowadzą swoje prace w terminie dwóch miesięcy.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika