Nadzór ministra niezgodny ze statutem FIFA

W przeszłości dochodziło do sytuacji, w których FIFA zawieszała w prawach członka kraje, których rządy ingerowały w sprawy narodowych federacji piłkarskich. Czy sytuacja taka może mieć miejsce względem Polski i PZPN? Okazuje się, że władzom FIFA i UEFA nie odpowiadają niektóre przepisy polskiej ustawy o sporcie kwalifikowanym, a mianowicie te dotyczące nadmiernej - zdaniem działaczy tych federacji – kontroli związku przez Ministerstwo Sportu. W komunikacie Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej wydanym w lutym br. poinformowano, iż Polska – obok Grecji i Portugalii – w terminie do 15 lipca powinna dostosować swoje prawodawstwo sportowe do statutu FIFA. Przebywający w sierpniu ubiegłego roku w Polsce działacze FIFA i UEFA kwestionowali przede wszystkim prawo ministra sportu do wprowadzenia komisarycznych władz w PZPN, możliwość nieograniczonej kontroli finansowej związku oraz niektóre z przepisów dotyczących licencjonowania klubów.
Uprawnienia nadzorcze ministra sportu nad polskimi związkami sportowymi wynikające z ustawy o sporcie kwalifikowanym mają rzeczywiście niezwykle szeroki zakres. Przykładem może być jedno z uprawnień – o które z całą pewnością niepokoją się działacze piłkarscy – a mianowicie wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy uprawnienie ministra do dokonania kontroli polskiego związku sportowego. Ust. 3 wspomnianego artykułu wskazuje, iż zakresem kontroli objęte jest badanie działalności polskiego związku sportowego pod względem zgodności z prawem, a także z postanowieniami statutów lub regulaminów wewnętrznych. W sytuacji natomiast, gdy działalność polskiego związku sportowego jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu lub regulaminów, organ sprawujący nadzór może: zawiesić wykonanie uchwały polskiego związku sportowego niezgodnej z prawem oraz zażądać jej uchylenia, a w przypadku nieuchylenia uchwały w wyznaczonym terminie - uchylić taką uchwałę; zawiesić w czynnościach władze polskiego związku sportowego i wyznaczyć kuratora do czasu wyboru nowych władz; cofnąć zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego; wystąpić do sądu o rozwiązanie polskiego związku sportowego. Jak więc widać konsekwencje uprawnień nadzorczych ministra mogą być bardzo daleko idące.
Mnie, jako prawnika, zastanawia również inna kwestia, tzn. hierarchia aktów prawnych. Oczywistym jest bowiem, iż regulamin czy statut będąc niżej w hierarchii aktów prawnych od ustawy nie powinien zawierać postanowień sprzecznych z ustawą. Dlaczego więc polska ustawa o sporcie kwalifikowanym miałaby zostać dostosowana do statutu FIFA? W tym miejscu rodzi się kolejne pytanie o ocenę ustawy krajowej i regulaminu (statutu) organizacji międzynarodowej biorąc pod uwagę hierarchię aktów prawnych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika