Najpierw ubezpieczenie, później sport

Ubezpieczenia to tematyka, która choć z pozoru ma mało wspólnego ze sportem, to jednak jest bardzo ważna przede wszystkim w kontekście związanych z nim kontuzji zawodników. Stwierdzenie to potwierdza ustawa o sporcie kwalifikowanym, która w art. 31 nakłada na klub sportowy (w stosunku do zawodnika będącego jego członkiem lub z którym związany jest umową) lub na właściwy polski związek sportowy (w stosunku do zawodnika powołanego do kadry narodowej) obowiązek ubezpieczenia zawodnika. Ust. 1 wspomnianego artykułu stanowi, iż zawodnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje zawodnikom ochronę ubezpieczeniową na wypadek utraty zdrowia lub śmierci. Świadczenie za następstwa nieszczęśliwych wypadków zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Procent ten określa komisja lekarska powołana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Bazuje ona na tabelach norm procentowych, w których jest określony minimalny i maksymalny procent, jaki można przyznać za dane nieszczęśliwe zdarzenie.
Coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu, które to ubezpieczenie nabiera szczególnego wymiaru w dziedzinie sportu, co związane jest z możliwością wyrządzenia przez jednego zawodnika szkody drugiemu zawodnikowi. Polisa odpowiedzialności cywilnej zawodu jest bowiem znakomitym finansowym zabezpieczeniem w sytuacji, w której sportowiec zobligowany jest do zrekompensowania straty, powstałej w wyniku szkody wyrządzonej przez niego w związku z wykonywanym zawodem (np. w wyniku faulu). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane na skutek wykonywania zawodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie poniosą jednak odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zawodnika umyślnie. Ubezpieczenie zawodnika nie jest w tym przypadku obowiązkiem ani klubu ani polskiego związku sportowego, a zależy od woli samego zawodnika.
Omawiając tematykę ubezpieczeń warto przy okazji wskazać naszym Czytelnikom, którzy korzystając z ostatnich zimowych dni, wybierają się na narty, iż pomocnym może być wykupienie niektórych z ubezpieczeń lub pakietu ubezpieczeń turystycznych, które są już w ofercie wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Wybierając się w podróż warto pomyśleć o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Pierwsze z nich pokrywa koszty leczenia, drugie z kolei uchroni nas od odpowiedzialności z tytuły wyrządzonej krzywdy.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika