Nasze NBA

Coraz lepsza organizacja, system licencyjny, strategia sponsorska, przekazy telewizyjne, poprawa wizerunku w mediach, czyli postępująca z sezonu na sezon profesjonalizacja ligi koszykówki. Na taką drogę działania postawili działacze Polskiej Ligi Koszykówki S.A. i konsekwentnie ją realizują. Do pełnego obrazu rzeczywistości brakuje przytoczenia opisu sytuacji samych zawodników, biorąc pod uwagę zarówno ich przygotowanie sportowe, jak i organizacyjne. Właśnie na tym drugim aspekcie chciałbym się dzisiaj skoncentrować.
Otóż, idea organizacji reprezentującej koszykarzy przybrała formalną postać już ponad 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Powstała wówczas NBA Players Association funkcjonuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego. Okazuje się, że polscy zawodnicy chcą czerpać wzory z tego amerykańskiego związku. Pozwala im na to polskie prawo, przewidując w tym celu organizację zwaną związkiem zawodowym. Art. 59 Konstytucji RP stanowi, iż "zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych". O celowości utworzenia takiego związku przekonuje z kolei art. 1 ust. 1 polskiej ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
Biorąc za wzór NBA Players Association wskazać trzeba, iż - według regulaminu tejże organizacji - dba ona o interesy koszykarzy dotyczące form zatrudnienia, pewności wynagrodzenia, ubezpieczeń, ale także angażuje się w działania charytatywne, czy promuje image swoich członków.
Mimo kilku prób podjęcia takiej inicjatywy, polscy zawodnicy nie doczekali się jeszcze własnego związku zawodowego. Działanie w formie prawnej związku zawodowego mogłoby być dla nich bardzo dobrą, a do tej pory brakującą formą kontaktu z władzami PLK S.A. Związek mógłby być ponadto forum wyrażania poglądów i formułowania opinii w interesie samych zainteresowanych. Związki zawodowe nie są bowiem instytucjami przewidzianymi li tylko do wszczynania strajków – choć i to nie jest wykluczone – ale celem prawodawcy było stworzenie możliwości prawnych do funkcjonowania samorządnych organizacji reprezentujących interesy grup zawodowych, z czego skorzystać mogą również koszykarze.

TOMASZ DAUERMAN

* Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach sportowych. Ewentualne pytania proszę kierować na adres: info@dauerman.com.pl, tel. (+71) 79 47 784, fax (+71) 79 47 785

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika